Donors Acquisition Manager (m/f)

CONTEXT

De Donors Acquisition Manager wordt in overeenstemming met het specifieke karakter van fondsenwerving van AZG (ethische aspecten), de perceptie van het grote publiek en de leden van de organisatie belast met:

· De formulering van innovatieve voorstellen met het oog op de algemene strategie inzake fondsenwerving;

· Onder de supervisie van de One to Many Manager de opstart, testfase, ontwikkeling en toekomst van een wervingsstrategie op lange termijn voor nieuwe donateurs (maandelijkse en eenmalige giften) in samenhang met andere marketingsectoren gericht op het grote publiek;

· Het opmaken van het jaarplan onder de supervisie van de One to Many Manager;

· Toezicht op het uitdragen van het imago van AZG onder het doelpubliek en het smeden van een bevoorrechte band tussen het doelpubliek en AZG.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Actief deelnemend aan de ontwikkeling van het algemene beleid inzake fundraising, een strategische visie op stand te houden en een beleid uit te voeren betreffende de volgende hooflijnen:

Strategische denkoefeningen maken rond de benadering van nieuwe donateurs

Een wervingsstrategie voor nieuwe donateurs uitwerken en tot stand brengen:

· De Belgische markt en de concurrentie op dit vlak analyseren;

· Jaarlijkse doelstellingen vaststellen en van het budget dat nodig is voor de implementatie van de verschillende strategieën rekening houdend met de tijd die vereist is voor de verschillende beoogde acties (ontwikkeling, planning, uitvoering);

· Samen met de One to Many Manager, de financiele doelstelling en de KPI's bepalen, de maandelijkse opvolging ervan maken en indien nodig de gevolgde strategie heroriënteren;

· Een wervingsplan en de berekende doelstellingen voor de schenkers (maandelijkse en eenmalige giften) opstellen binnen de verschillende kanalen zoals onder meer face-to-face, door to door, telemarketing, off- en onlinecampagnes ...;

· De aanbestedingen et de overeenkosten beheren;

· De contacten met de betrokken doelgroepen onderhouden;

· Marketingtools ontwikkelen die de strategie activeren in overeenstemming met de filosofie van AZG en hun rendabiliteitsratio's evalueren van de verschillende kanalen;

· Alle productiefasen in samenhang met de geïmplementeerde acties opvolgen;

· Werkvergaderingen organiseren (zowel intern als met de diverse groepen die representatief zijn voor de uitgestippelde strategie ...) om de realisatie van de doelstellingen te optimaliseren.

De teams coördineren

· De personen begeleiden, motiveren, informeren en hun keuzes onderschrijven;

· Het teamwerk optimaliseren;

· Aanmoediging van de motivatie om toekomstige doelstellingen uit te voeren;

· Jaarlijkse evaluatie van de personen om voor de geschiktheid man/post te zorgen; aandacht vestigen voor het werk uitgevoerd in het voorgaande jaar en voor nieuwe perspectieven.

Op internationaal vlak

· Deelneming aan de working group op internationaal niveau (uitwisseling van ervaring en goede parktijken).

PROFIEL

· Perfect tweetalig Nederlands, Frans. Vlotte kennis van het Engels;

· Relevante ervaring in activiteiten met vergelijkbare verantwoordelijkheden;

· Kennis van de humanitaire en verenigingssector;

· Degelijk inzicht in marketingconcepten en -technieken voor fondsenwerving;

· Ervaring in teammanagement;

· Leidinggevende vaardigheden, zin voor dialoog, luisterbereidheid en uitstekende relationele vaardigheid;

· In staat zijn om de strategische en operationele prioriteiten te bepalen, oplossingen te zoeken en beslissingen te nemen;

· Nauwgezet, zelfstandig en reactief;

· De Donors Acquisition Manager onderschrijft de volgende managementwaarden van AZG: respect, transparantie, erkentelijkheid, integriteit, vertrouwen en verantwoordelijkheidszin.

VOORWAARDEN

· Overeenkomst voor onbepaalde tijd – voltijds – in Brussel (Elsene)

· Hospitalisatieverzekering – pensioenplan – een kantine met democratische prijzen – verplaatsingskosten volledig terugbetaald

· Startdatum : zo snel mogelijk

Solliciteren voor 01/08/2019

CV en motivatiebrief sturen naar Recruit-HQ-Communications@brussels.msf.org met de melding « Donors Acquisition Manager » in het onderwerp.

AZG hecht belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Door het versturen van je sollicitatie, ga je ermee akkoord dat MSF je persoonlijke gegevens gebruikt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor sollicitanten voor meer informatie.

Details Meer informatie Werkgever
Artsen Zonder Grenzen
Gewijde Boomstraat 46
1050  Brussel