Educatief mederwerker/ster

 

 

Educatief mederwerker/ster

 

Stage aanbieding betaald

- 6 maanden -  Voltijds

 

 

Achtergrondinformatie

 

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw/ La Plateforme pour le Service Citoyen asbl (www.samenlevingsdienst.be) verenigt organisaties die ijveren voor de invoering van een samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, waarvoor momenteel in België een wettelijk kader wordt uitgewerkt. Net als in heel wat andere landen, willen we hen de mogelijkheid bieden om zich gedurende 6 maanden in te zetten voor projecten van collectief nut (welzijnswerk, milieu, educatie, personenzorg, solidariteit,…) en tegelijk opleidingen aanreiken die hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komen.


Sinds 2011 biedt het Platform Samenlevingsdienst-trajecten aan over heel België. Een jongere start zijn samenlevingsdienst in een groep van 20 deelnemers, die samen een spiegel vormen van de maatschappij (jongeren van verschillende achtergrond, opleiding, herkomst). Begeleid door 2 coaches doorlopen de jongeren een programma dat bestaat uit projectwerk (4 dagen/week) én vorming (7 uur/week, op vrijdag). Jaarlijks worden er zo een twaalftal groepen opgestart.


Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw/ Plateforme pour le Service Citoyen asbl bestaat intussen 12 jaar en telt 30 vaste medewerkers.

 

Functie: Educatief mederwerker/ster

 

Opdracht

Onder de verantwoordelijkheid van de Coördinatrice Vlaanderen en de ploeg die de jongeren begeleid, sta je in voor de groeps- en vormingsactiviteiten van jongeren tijdens hun samenlevingsdienst en het uitbreiden van netwerken van gast- en toeleiding organisaties voor het Platform voor Samenlevingsdienst in Brussel, Mechelen en Leuven.

 

 

Profiel

Wij zijn op zoek naar een profiel dat de volgende vaardigheden en ervaring samenbrengt:

 •          Professioneel (gerichte) bachelor (PBA) of gelijkwaardig door ervaring
 •          Goede interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden; interculturele communicatie
 •          Ervaring in animatie, vorming, begeleiding van jongeren van verschillende achtergrond;
 •          Nederlands moedertaal en (passieve) kennis van het Frans; 
 •          Proactiviteit, autonomie en initiatief;
 •          Organisatie, structurering, betrouwbaarheid, in een dynamische werkomgeving;
 •          Vermogen om periodes van intense activiteit aan te gaan (stressbestendigheid);
 •          Het respecteren van de waarden van de organisatie en een actieve interesse voor het
 •          Platform voor de Samenlevingsdienst (www.samenlevingsdienst.be);
 •          Naleven van de deontologie en het beroepsgeheim
 •          Goede organisatorische vaardigheden.
 •          Sterk vermogen om als team samen te werken, maar ook om zelfstandig te werken.
 •          Goede communicatie vaardigheden,
 •          Initiatief en creativiteit.
 •          Georganiseerd, rigoureus en precies.
 •          Kritisch en constructief denken.
 •          Open mind; gevoeligheid voor de interculturele dimensie.
 •          Een rijbewijs is een troef.
 •          Brussel, Hamerstraat 21 (vlakbij het metrostation Kunst-Wet);
 •          Voltijds;
 •          Beroepsinlevingsstage van 6-maanden met een vergoeding van € 796,90 per maand; (http://www.actiris.be/ce/tabid/197/language/nl-BE/De-beroepsinlevingsovereenkomst.aspx)
 •          Aanwerving, zo vlug mogelijk

 

Vereiste kwaliteiten

Werkplek en werkregime

Stuur uw CV en motivatiebrief uiterlijk op 27 februari 2019 per e-mail naar jobs@samenlevingsdienst.be met als titel "Kandidatuur Educatief mederwerker/ster".

>> Alleen de geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gebracht van de data voor de test<<

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Beroepsinlevingsstage van 6-maanden met een vergoeding van € 796,90 per maand;
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij jobs@samenlevingsdienst.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Hamerstraat 21
1000  Brussel