Educatief medewerker

educatief medewerker  (m/v) 80% tewerkstelling

 

Onmiddellijke indiensttreding

Contract bepaalde duur (tem december 2019) met mogelijkheid tot verlenging (contract onbepaalde duur vanaf 2020).

Welzijnsschakels vzw is een sociaal-culturele vereniging. Mensen met en zonder armoede-ervaring komen in eigen omgeving op tegen armoede en sociale uitsluiting en verenigen zich daartoe in een lokale vrijwilligersgroep. Momenteel zijn 175 groepen actief in Vlaanderen, waarvan 41  in de provincie Antwerpen. Iedere welzijnsschakelgroep organiseert activiteiten die inspelen op lokale noden en kansen: van ontmoetingsplekken,  huisbezoeken, gespreksgroepen, vormingen en dialoogmomenten tot het bevorderen van participatie aan culturele en vrijetijdsactiviteiten.

Voor het regionale secretariaat van Welzijnsschakels in Antwerpen zoeken we een tijdelijke educatieve medewerker voor de vervanging van een medewerker tot eind 2019 met mogelijkheid tot verlenging van het contract voor onbepaalde duur.

Taken

Je bent het aanspreekpunt voor alle inhoudelijke en procesmatige vragen van welzijnsschakelgroepen uit de provincie Antwerpen

Je volgt de activiteiten van de welzijnsschakelgroepen op en ondersteunt hen in het uitbouwen ervan in lijn met onze missie en visie.

Je doet procesbegeleiding bij welzijnsschakelgroepen of spreekt partners uit het netwerk aan die de begeleiding op zich nemen

Je zet in op ontmoetingskansen tussen de verschillende welzijnsschakelgroepen waarbij ervaringsuitwisseling,  vorming en dialooggericht werken centraal staan.

Je begeleidt nieuwe, opstartende welzijnsschakelgroepen

Je werkt samen met een team van professionele ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

Je verzorgt de rapportering van je regiowerk.

Profiel

Je beschikt over ervaring in het  begeleiden van vrijwilligersgroepen.

Je bent vertrouwd met groepsprocessen.

Je hebt inzicht in en voelt je betrokken op de armoedebestrijding in onze samenleving.

Je kan organisaties en welzijnsschakelgroepen tot samenwerking bewegen en enthousiasmeren.

Je brengt respect op voor en kan samenwerken met mensen van verschillende levensbeschouwelijke gezindheden.

Je bent contact- en communicatievaardig.

Je beschikt over een goed organisatietalent en planningsvermogen.

Je neemt zelfstandig initiatief en verantwoordelijkheid op, je deelt en toetst jouw ervaringen in  teamverband.

Je speelt vlot in op  wisselende omstandigheden en noden.

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een bachelor of master diploma bij voorkeur in een sociaal-agogische richting of je hebt een gelijkaardige ervaring opgebouwd.

Je bent bereid geregeld avondwerk en occasioneel weekendwerk te presteren (mits recuperatie van overuren).

Je  beschikt over een rijbewijs (*)

Je woont in de provincie Antwerpen of bent bereid er op korte termijn te komen wonen

Wij bieden

Een boeiende werkomgeving in een organisatie die zich lerend opstelt en ontwikkelt.

Een plaats binnen een dynamisch team

Een overeenkomst van bepaalde duur met onmiddellijke Indiensttreding.

Verloning concurrentieel binnen de socio-culturele sector, PC 329 barema B1b. Anciënniteit wordt bepaald op basis van de geboden ervaring.

Standplaats: Antwerpen (Rolwagenstraat 73, 2018 Antwerpen)

Recuperatie van overuren.

Verzekering gezondheidszorgen en invaliditeitsrente.

Gsm abonnement of onkostenvergoeding voor werkopdrachten.

Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding.

*Mogelijkheid tot gebruik van Cambio voor werkverplaatsingen.

 

Procedure

Mail je gemotiveerde sollicitatie met cv naar Hanne Geukens, coördinator via info@welzijnsschakels.be  en dit ten laatste op 10 juni 2018.

We worden graag verrast door een sprankelende en inhoudelijke brief en cv. Op basis hiervan maken we de eerste selectie.

De selectiegesprekken voorzien we op donderdag 21 juni 2018.

Voor meer informatie kan je terecht bij Hanne Geukens: 03 217 24 96 – 0479 43 17 40

Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: PC 329 barema B1b
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@welzijnsschakels.be
    met referentie Educatie Antwerpen
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Welzijnsschakels Regio Antwerpen
Rolwagenstraat 73
2018  Antwerpen