Educatief Medewerker Vrijwilligerswerking (m/v/x) – 80% Vervanging bevallingsrust/ouderschapsverlof (bepaalde duur – ongeveer 8 maand)

Broederlijk Delen VZW zoekt voor de regionale dienst Vlaams-Brabant, Mechelen, Brussel een

Educatief Medewerker Vrijwilligerswerking (m/v/x) – 80%

Broederlijk Delen is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking. Samen met 130 partnerorganisaties in 13 landen in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling.

We zetten daarbij zelf geen projecten op in het Zuiden, maar steunen de eigen plannen van groepen mensen ter plaatse. Rurale ontwikkeling, voedselsoevereiniteit en mensenrechten zijn de complementaire terreinen waarop Broederlijk Delen actief is. Meer info kan je vinden op: www.broederlijkdelen.be

Educatieve medewerkers op de regionale diensten zetten zich in voor de ondersteuning en vorming van de vele vrijwilligers die voor Broederlijk Delen campagne voeren.

Taakomschrijving

 • Je bouwt de vrijwilligerswerking en het lokale draagvlak van Broederlijk Delen in de regio Vlaams-Brabant, Mechelen, Brussel uit.

Dat betekent ondermeer:
o ondersteunen en stimuleren van parochiegroepen en andere werkgroepen die campagne willen voeren i.f.v. sensibilisering, vorming, politieke actie en fondsenwerving
o het lokale draagvlak voor Broederlijk Delen in parochies en gemeenten in de regio Vlaams-Brabant, Brussel, Mechelen vergroten door actieve contactname en gerichte stimulansen
o organiseren van provinciale lanceermomenten en vormingsinitiatieven voor plaatselijke vrijwilligers
o ondersteunen en coachen van vrijwilligers die deelnemen aan uitwisselingsinitiatieven als inleefreizen of de ontvangst van gasten uit het Zuiden
o werven van nieuwe vrijwilligers i.f.v. concrete projecten
o organiseren van inhoudelijke vormingsactiviteiten voor geïnteresseerden uit de regio: een debatavond, een klimaatwandeling, ...
o samenwerking met groepen uit het Zuiden aanwezig in onze samenleving en streven naar een grotere diversiteit in de werkgroepen en bij de vrijwilligers

 •  Je onderhoudt strategische contacten (o.a. met diverse kerkelijke instanties en de Noord-Zuidbeweging in de betrokken regio) en neemt vertegenwoordigingen op.
 • Je overlegt en werkt samen met collega's uit andere regionale diensten van Broederlijk Delen
 • Je verzorgt mee de regionale interne en externe communicatie (nieuwsbrieven, regionale bladzijden in bewegingstijdschrift...).

Profiel

De kandida(a)t(e):

 • Heeft een professionele bachelor in de menswetenschappen
 •  Is bereid zich te verplaatsen en ziet niet op tegen geregeld avond- en weekendwerk (mits compensatieregeling).
 • Is in het bezit van een rijbewijs en kan zich vlot verplaatsen (via cambio of eigen wagen).
 • Heeft praktische kennis van de courante toepassingen van MS Office (word, Excel, PowerPoint, Outlook) en heeft affiniteit met sociale media.
 • Woont in de regio of is bereid er te gaan wonen.
 • Heeft inzicht in de Noord-Zuidproblematiek .
 • Kan de christelijk geïnspireerde visie van Broederlijk Delen op een geëngageerde manier uitdragen. Kan ook in een kerkelijke context functioneren.
 • Waardeert de inzet van vrijwilligers en kan hen motiveren.
 • Heeft sterke relationele, coachende en motiverende kwaliteiten.
 • Kan vergaderingen leiden en voor groepen spreken.
 • Werkt planmatig en kan organiseren.
 • Kan zich flexibel aanpassen aan wisselende omstandigheden en plaatselijke noden.
 • Kan zelfstandig én in teamverband werken.
 • Heeft sterke organisatorische kwaliteiten

Aanbod

 • Een 80 % contract van bepaalde duur (afhankelijk van de startdatum ongeveer 8 maand), zo snel mogelijke indiensttreding (bij voorkeur in september )
 • Loon concurrentieel binnen de socio-culturele sector (PC 329.01), aangevuld met extralegale voordelen.
 • Compensatie voor overuren is voorzien.
 • Inzet in een boeiende werkomgeving met aandacht voor een gezonde balans werk-privé.
 • Standplaats: regionale dienst Broederlijk Delen/Welzijnszorg F. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Procedure

Je kan solliciteren door een gemotiveerde brief en CV te versturen tegen ten laatste 1 september 2019 naar Broederlijk Delen VZW, t.a.v. Aleida Van Gansbeke, Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of via jobs@broederlijkdelen.be .
Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Aleida Van Gansbeke 02/213.04.71

Geselecteerde kandidaten worden verwittigd voor een praktische proef en een sollicitatiegesprek in de week van 2 september 2019.

Wij maken werk van een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).

 

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Huidevettersstraat 165
1000  Brussel