Educatieve medewerker

vzw Motief werft aan: educatieve medewerker (voltijds of 75%), contract van bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging

Vzw Motief is een vormingsinstelling, erkend onder het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenvormingswerk door het ministerie van Cultuur van de Vlaamse overheid en is gespecialiseerd in het thema levensbeschouwing en samenleving.

Motief wil met haar vorming bijdragen aan de emancipatie en politisering van groepen en mensen. Zo kunnen (groepen van) mensen tot zelfbepaling komen en krijgen zij een grotere maatschappelijke slagkracht. Motief is een actief pluralistische organisatie die zich laat inspireren door verschillende bevrijdende visies en tradities uit jodendom, christendom, islam, vrijzinnig humanisme, maar ook uit feminisme, socialisme, de racismestrijd en de kritische pedagogie.

Taakomschrijving

 • Je versterkt het huidige educatieve team bij het programmeren, ontwikkelen, praktisch organiseren  en begeleiden van boeiende vormingsprogramma’s en leertrajecten omtrent o.m. islam, omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit, actief pluralisme -zowel voor een breed publiek als voor professionals uit de social-profit
 • Je netwerkt en overlegt met partner
 • Je werkt mee aan de communicatie via nieuwsbrieven, promotiemateriaal, website en sociale media. Je zet daarvoor complexe informatie om naar heldere, directe en begrijpelijke communicatie. Je schrijft zelf teksten en verzorgt de eindredactie.
 • Je denkt strategisch mee na omtrent uitdagingen en hindernissen die gelinkt zijn aan onze opdracht om maatschappelijk relevante vorming te organiseren

Profiel

• Je hebt een diepgaande affiniteit met, en kennis omtrent het Motief-thema (maatschappelijke thema’s op het kruispunt van levensbeschouwing en samenleving) en je kan je vinden in de fundamentele uitgangspunten van de Motief- visie zoals toegelicht op onze website

• Je bent een emancipatorisch vormingswerker in hart en nieren:

→ je voelt je betrokken bij wat er in de brede samenleving gebeurt

→ je bent erg empathisch en in staat om je diepgaand in te leven in de leef-en ideeënwereld van mensen met een erg diverse achtergrond en scholingsgraad

→ je hebt de methodische skills om emancipatorische en politiserende vormingstrajecten te ontwikkelen die aansluiten bij de specifieke noden en behoeften van zeer diverse deelnemersgroepen

→ je vindt het uitdagend om met mensen mee te zoeken naar inzichten en praktijken die hun perspectief kunnen verruimen en de kwaliteit van (samen)leven kunnen verbeteren

• Je hebt een grote openheid en nieuwsgierigheid ten aanzien van heel uiteenlopende levensbeschouwelijke opstellingen en belevingen

• Je hebt bij voorkeur ervaring in het ontwikkelen en begeleiden van sociaal-agogische processen

 

Je hebt affiniteit met de anti-racismestrijd en bent goed op de hoogte van het maatschappelijk debat hierrond

Je bent een denker: je bent analytisch aangelegd, je houdt van visie ontwikkelen en studeren, van nieuwe realiteiten onderzoeken en onbekend terrein verkennen

En je bent een doener: je houdt ervan om het resultaat van je denkwerk ook concreet vorm te geven, uit te proberen in de praktijk, kritisch te evalueren en bij te schaven

• Je bent in staat om kritisch te reflecteren omtrent je eigen positie en praktijken en op die van je collega’s. Je houdt ervan om, samen met collega’s, te blijven groeien in professioneel handelen

• Je bent een sterke communicator en hebt een goeie pen: je bent in staat om de visies die we in Motief samen ontwikkelen helder uit te schrijven in artikels die voor een breed publiek toegankelijk en aantrekkelijk om te lezen zijn

• Sociale media kennen voor jou geen geheimen en je beschikt over digitale vaardigheden

• Je bent bereid en in de mogelijkheid om in heel Vlaanderen vorming te gaan geven

• Je bent bereid om occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten

• Je hebt een vooropleiding in een menswetenschappelijke richting: pedagogie, sociologie, antropologie, politicologie, …

Wat wij jou bieden is…

• Een voltijdse job met een hoge maatschappelijke relevantie, en dus grote voldoening

• Een job waarin je jezelf permanent kan blijven ontwikkelen

• Tewerkstelling binnen een tof, klein team van medewerkers

• Een contract van bepaalde duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging

• Loon volgens barema’s van PC 329.01, loonschaal B1b, relevante anciënniteit wordt overgenomen

Plaats van tewerkstelling:

• Ongeveer 2 dagen in de week werken we in Toko, Statiestraat 139 in Berchem (5 min. wandelen van Berchem station)

• De overige dagen werken we in ons kantoor in Mechelen, Belgradehuis – Belgradestraat 80 in Mechelen (10 min. wandelen van Mechelen station)

Praktisch

Laat ons weten waarom jij voor ons de geknipte kandidaat bent en graag voor Motief zou werken. Stuur je cv en motivatiebrief naar sollicitatiesmotief@gmail.com

Enkel kandidaturen die ons bereiken uiterlijk op 4 februari 2019 worden in aanmerking genomen.

Uiterlijk op 8 februari vernemen kandidaten of ze geselecteerd zijn.

De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke proef en aansluitend een interview. De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op donderdag 14 en vrijdag 15 februari 2019, tussen 9u en 16.00u op het Motief-secretariaat, Belgradestraat 80 in Mechelen (10 min. wandelen van station Mechelen). Voor routebeschrijving en andere info zie www.motief.org

De tewerkstelling gaat zo snel mogelijk in, bij voorkeur vanaf 20 februari 2019.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij sollicitatiesmotief@gmail.com
 • Indiensttreding:
Werkgever
vzw Motief
Belgradestraat 80
2800  Mechelen