Educatieve medewerkers voor Team Basisonderwijs, werkplek Roeselare

Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking met educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare. Studio Globo werkt samen met leerkrachten om het mondiaal en intercultureel leren te bevorderen in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu, en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld, daar is het Studio Globo om te doen.

Studio Globo zoekt twee deeltijdse educatieve medewerkers voor haar educatief team Basisonderwijs op de werkplek Roeselare.

Taken

 1. Begeleiden van de educatieve programma's voor kinderen van de derde graad van het basisonderwijs; voornamelijk de inleefateliers India en Achter de Muur, alsook een bijbehorende buurtwandeling.
 2. Opnemen van alle voorbereidende en ondersteunende taken van deze programma's: scenariobesprekingen, praktische organisatie, administratie, contacten met partnerorganisaties, opvolging van de voorbereiding en nawerking, controle van de lesmaterialen, opruimen van het decor, enz.
 3. Uitwerken en begeleiden van vormingssessies voor leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding.
 4. Meewerken aan de uitwerking, promotie en uitlening van lespakketten en didactische koffers. Deelname aan werkgroepen en diverse occasionele educatieve projecten.

Profiel

 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn de competenties, nodig voor de betreffende functie.
 • Reeds iets van ervaring hebben in educatief werk is een pluspunt. Als dat in onderwijs is: een meerwaarde.
 • Zich in de visie en missie herkennen van Studio Globo/Komyuniti (samenwerkingsverband met Broederlijk Delen).
 • Genuanceerde kijk, open houding en engagement tegenover mensen van een andere cultuur in onze eigen samenleving en wereldwijd.
 • Een actueel beeld hebben van de relevante referentiekaders in het onderwijs: ontwikkelingsdoelen en eindtermen, leerplannen, ...
 • Didactische/pedagogische kwaliteiten: feeling voor het werken met kinderen in onderwijsverband, bij voorkeur leeftijdsgroep 10-12-jarigen; competent m.b.t. didactiek basisonderwijs, zich mondeling en schriftelijk correct en duidelijk uitdrukken op het niveau van de doelgroepen en hun leerkrachten.
 • Affiniteit hebben met of bereid zijn om zich in te werken in onze thema's (genuanceerde beeldvorming, diversiteit en gelijke kansen, wereldwijde verbondenheid, armoede en sociale uitsluiting, India).
 • Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken in teamverband.
 • Nauwkeurig kunnen werken voor bijbehorende administratieve en logistieke taken.
 • Informaticavaardigheden op gebruikersniveau.
 • Talenkennis: Frans en Engels is een pluspunt.

Bijzonderheden

 • Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs, is een detachering mogelijk (met voortzetting van loon en anciënniteit in onderwijs).
 • Tewerkstellingspercentages: functie A is 80% en functie B is 50%.
 • Contracten van onbepaalde duur.
 • Indiensttreding: bespreekbaar, uiterlijk 1 september 2018.
 • Loonbarema: tijdens een inwerkperiode het barema MV2 en daarna B1c.
 • Normale werkplek is Studio Globo in Roeselare en mogelijke bijkomende werkplek is Gent.
 • Occasionele verplaatsingen naar Brussel.
 • Verplaatsingen worden terugbetaald (volledig ingeval openbaar vervoer).
 • Werktijden: ong. 8:45u – 17:00u. (glijdend) - avond- en weekendwerk is beperkt en er is recuperatiemogelijkheid.
 • Studio Globo spant zich in voor een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd...)

Voor informatie over de jobinhoud kan men contact opnemen met Nele De Backer op tel.: 051 22 11 03.
Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Piet Spanhove, directeur, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel of via e-mail: vacature@studioglobo.be. Gelieve duidelijk aan te geven welke tewerkstellingspercentage u verkiest.
Kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk om 10u. op 28 mei 2018. Enkele dagen daarna volgt bericht of men wordt uitgenodigd voor deelname aan een selectieproef op 30 mei en een gesprek op 6 juni 2018.

 

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: B1c
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacature@studioglobo.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie
 • 051221103
Werkgever
Studio Globo Roeselare
Hugo Verrieststraat 22
8800  Roeselare