Een bemiddelaar(ster) geestelijke gezondheid

Context

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 juli 1990 hebben de overlegplatforms geestelijke gezondheid als doel:

een ombudsfunctie waar te nemen voor de klachten in verband met de uitoefening van de rechten toegekend door de patiëntenrechtenwetin psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen;

overleg te plegen tussen de instellingen en diensten die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheidszorg, om aldus beter te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking en om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren;

verslag uit te brengen over hun activiteiten en aanbevelingen te doen bij de bevoegde overheden.

Functie

In dat verband heeft de bemiddelaar(ster) de volgende taken:

permanenties verzorgen binnen de partnerinstellingen van het Brusselse Overlegplatform Geestelijke Gezondheid;

samenwerken met de gebruikers, hun familie, artsen en verzorgers;

de gebruikers, artsen en verzorgers informeren over de relevante wettelijke bepalingen in de patiëntenrechtenwet en de bemiddelingsfunctie;

de communicatie bevorderen om klachten te vermijden;

vragen en klachten van gebruikers tegenover artsen, verzorgend personeel en/of de instellingen optekenen en behandelen;

toezicht houden over de bemiddelingsmethodes;

een jaarverslag en aanbevelingen opstellen voor de bevoegde overheden.

Gezochte profiel

U bent perfect tweetalig.

U beschikt over een diploma hoger onderwijs in humane wetenschappen.

U genoot een erkende opleiding in bemiddeling of bent bereid een opleiding te volgen.

Een opleiding systeemtherapie is een troef.

Ervaring met animatie is een troef.

U hebt voeling met de problematiek rond geestelijke gezondheid.

U bent vertrouwd met de patiëntenrechtenwet.

U gaat deontologisch en ethisch verantwoord te werk.

U kunt zelfstandig werken en neemt initiatief.

U hebt een sterk analytisch inzicht en kunt de zaken kort en bondig weergeven.

U hebt goede communicatie- en redactievaardigheden.

U bent flexibel wat werkuren betreft.

Omstandigheden

28,5 u/week.

Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Bezoldiging in lijn met de voorwaarden binnen de sector.

Start in mei 2019.

Contact

U kunt zich kandidaat stellen door uiterlijk op 30 april 2019 een motivatiebrief en curriculum vitae te sturen naar info@pfcsm-opgg.be, t.a.v. dhr. Stefan Van Muylem, voorzitter van het Brussels Overlegplatform Geestelijke Gezondheid.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden in de loop van mei uitgenodigd voor een gesprek.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@pfcsm-opgg.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Verenigingstraat 15
1000  Brussel