Een medewerker/medewerkster, verantwoordelijk voor het beheer van de projecten van de NGO

Praktische informatie

Werkplek: Keten Van Hoop België, Carnoyplein 15 – 1200 Brussel, België

Type van contract: contract van onbepaalde duur / met voorkeur voor voltijds

Werkgever: Keten van Hoop, België

Start: vanaf 4 mei 2020

De Keten van Hoop België (KVHB) is een ivzw, opgericht in 1997 en een NGO, geaccrediteerd door de Belgische Staat sinds 2004.

Haar acties hebben betrekking op een zeer specifiek disciplinair gebied, met namen de gespecialiseerde pediatrische zorg, in ontwikkelingslanden uit Afrika en Latijns-Amerika.

Het doel van KVHB is de verbetering van de toegang tot en het verhogen van de kwaliteit van de gespecialiseerde kindergezondheidszorg en in het bijzonder van de chirurgie. Om dit te verwezenlijken, ondersteunt het haar partners en begunstigden op verschillende gebieden in overeenstemming met haar strategische doelstellingen: kinderzorg, bewustwording en de belangenbehartiging, medische en de financiële toegang tot zorg, aanleren en beveiligen van de technische en de sanitaire medische omgeving.

KVHB werkt voornamelijk aan het versterken van (i) de medisch-technische vaardigheden van het ziekenhuispersoneel en (ii) de capaciteiten van mensen, wetenschappers en in het algemeen het beheer van het personeel, de belanghebbenden en de tussenkomende partijen.

De projecten worden financieel ondersteund door ontvangen subsidies vanwege institutionele instanties (DGD, WBI, AFD), door privé bedrijven (zoals Rotary Intl, stichtingen en ondernemingen) en door eigen middelen (fundraising activiteiten en evenementen en giften/legaten). De KVHB blijft nieuwe en alternatieve institutionele financieringen zoeken, en blijft de professionalisering van de functie van Project Management verder zetten.

De Keten Van Hoop België is ook lid van de ivzw “Chain of Hope - Europe (CoHE)” vereniging, dat verschillende verenigingen samenbrengt die hetzelfde doel nastreven: met namen de verbetering van de kwaliteit en de toegang tot de gespecialiseerde kindergezondheidszorg.

Tot op heden zijn de volgende landen vertegenwoordigd: België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Italië en Portugal.

Het KVHB neemt via samenwerking met andere leden van de vereniging deel aan de uitvoering van de CoHE-strategie: het ontwikkelen, het versterken en het structureren van synergieën tussen haar leden met het oog op het uitvoeren van activiteiten en het uitbouwen van gemeenschappelijke projecten, teneinde de efficiëntie en de impact van haar reikwijdte te verbeteren.

Tot op heden hebben de samenwerkingen voornamelijk betrekking op: (i) de organisatie van medisch-chirurgische missies met multidisciplinaire teams die internationale experts uit verschillende landen samenbrengen en (ii) de versterking van een regionaal theoretisch en praktisch trainingsprogramma (West-Afrika, Centraal-Afrika) over kinderchirurgie, in samenwerking met academische instellingen en de ziekenhuissector in de partnerlanden.

Grondgebied van de activiteit

Het betreft ontwikkelingslanden van Afrika - Benin, de Democratische Republiek Congo, Rwanda, Senegal - en van Latijns-Amerika - Nicaragua.

Werkomgeving

Binnen het team van de Keten van Hoop België zal de medewerker rapporteren aan de programmadirectrice en aan de algemene directie.

Profiel

Universitaire Masteropleiding in humane wetenschappen, economie of rechten. Kandidaten met een diploma onder voornoemd niveau komen niet in aanmerking en worden niet in acht genomen.

Een aanvullende Master in volksgezondheid of in ontwikkeling / internationale samenwerking is een pluspunt.

Algemene en specifieke vaardigheden

Beroepservaring van minimum 5 jaar op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (het opzetten en volgen van projecten);

Ervaring in het managen van ontwikkelingsprojecten op het gebied van gezondheid (verbetering van de kwaliteit van het medisch aanbod / ziekenhuismanagement) is zeer gewenst;

Kennis van de NGO-sector en van de instellingen die indirecte samenwerking ondersteunen (DGD, WBI, AFD, EU, enz.) is noodzakelijk;

Beheersing van het project engineering methodologie, logisch kader (+ TOC), evaluatie, RBM en indicatoren is vereist;

Voorafgaande werkervaring in en/of met Afrika is noodzakelijk, indien mogelijk met praktische kennis van het terrein;

Uitstekende kennis van de twee nationale talen FR-NL (liefst één van de twee als moedertaal);

Zeer goede kennis van het Engels (gesproken en geschreven) is wenselijk;

Beheersing van MS Office-tools (voornamelijk Word en Excel) is vereist, goede kennis van het gebruik van web tools is wenselijk.

Gewenste kwaliteiten (transversale vaardigheden)

Autonomie en aanpassingsvermogen, zowel in de taken die binnen het hoofdkantoor moeten worden uitgevoerd als tijdens missies ter plaatse;

Vermogen om zich duidelijk en efficiënt uit te drukken en te schrijven, zowel voor interne communicatiedoeleinden (rapporten, politieke, strategische aantekeningen, enz.) als voor externe communicatiedoeleinden (zoeken naar publieke en private fondsen, rapporten, enz.);

Creativiteit en "oplossingsgerichte" aanpak, met namen aangaande veranderende contexten;

Vermogen om in een team te werken;

Mogelijkheid om verschillende taken op een gecoördineerde manier uit te voeren door ze op prioriteit te organiseren en gestelde deadlines te respecteren;

Diplomatie en een gevoel voor interculturele relaties;

Vermogen om te werken (flexibiliteit, organisatie, communicatie, reizen) in een vreemde omgeving.

Taken

De medewerker/ster zal samenwerken met de programmadirectrice aangaande de aspecten van het onderzoek en de financiering van het programma 2022-2027 van de NGO;

Hij/Zij zal instaan voor de operationele en budget opvolging van de 4 landen opgenomen in het programma van 2017-2021;

Hij/Zij helpt de programmadirectrice bij het vinden van institutionele fondsen;

Hij/Zij neemt ook deel aan de georganiseerde activiteiten, evenementen en institutionele animaties van de KVBH.

De kandidaturen (CV en motivatiebrief) mogen verstuurd worden naar recrutement@keten-hoop.be

Meer informatie: www.keten-hoop.be

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Barema van het PC 329.02, schaal 4.2
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij recrutement@keten-hoop.be
    met referentie 11.11.11
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Keten van Hoop België
Carnoyplein 15
1200  Sint-Lambrechts-Woluwe


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.