Eerstelijnspsycholoog Kinderen en Jongeren Ieper-Poperinge

Functieomschrijving

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo gaat namens het samenwerkingsverband 1G1P Westhoek over tot de organisatie van een wervingsselectie voor de Eerstelijnspsychologische functie Kinderen en Jongeren. We zijn op zoek naar een eerstelijnspsycholoog voor de regio Ieper-Poperinge.

Functie

Met de oprichting van het samenwerkingsverband 1G1P maakt de regio Westhoek werk van een gedeelde zorg en ondersteuning aan gezinnen. Concreet wil het samenwerkingsverband:

- de afstand tussen de brede instap en het Rechtstreeks Toegankelijk Jeugdhulpaanbod korter maken;

- jeugdhulp sneller inzetten en zo escalatie naar crisis vermijden;

- de mazen van het net dichten ook in situaties van verontrusting.

Omwille van het belang van de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren wordt een eerstelijnspsychologische functie kinderen en jongeren binnen het samenwerkingsverband geïntegreerd.

De eerstelijnspsycholoog Kinderen en Jongeren heeft drie grote opdrachten:

- Verstrekken van laagdrempelige, kortdurende en vlot toegankelijke zorg;

- Nauwe samenwerking met zorgverleners verzekeren en uitbouwen van een lokaal netwerk van actoren binnen en buiten de zorgsector;

- Ondersteunen van de partners binnen en buiten de zorgsector om psychologische problemen bij kinderen en jongeren te leren herkennen.

Het uitgebreide functieprofiel vind je op de website van de VDAB.

Profiel

· Je beschikt over een Master in de Psychologie of de Pedagogische wetenschappen:

- Je bent afgestudeerd binnen richting klinische psychologie, gezondheidspsychologie, schoolpsychologie of orthopedagogiek.

· Je hebt minstens 5 jaar beroepservaring. Dit is een door de Vlaamse overheid opgelegde vereiste.

· Je bent vertrouwd met een oplossingsgericht therapeutisch werkkader.

· Kennis van het KOP-model bij volwassenen en PROP-model voor kinderen en jongeren is een pluspunt.

· Je bent gemotiveerd voor intersectorale samenwerking.

· Je hebt een eigen wagen en een rijbewijs B.

Jobgerelateerde competenties

 • De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyseren De persoon met een zorgbehoefte informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de psychologische tussenkomst
 • De nood aan psychologische begeleiding vaststellen De modaliteiten met de persoon met een zorgbehoefte bepalen De persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale dienst, paramedici, ... doorverwijzen
 • De persoon met een zorgbehoefte begeleiden De psychologische behandeling opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, ...) Aanpassingen voorstellen
 • De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte afbakenen De aard van de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, leerstoornissen, ...)
 • Informatie uitwisselen tijdens seminaries en overleggroepen. Professionele documentatie actualiseren

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgaan met stress
 • Zelfstandig werken
 • Plannen (= ordenen)
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen hebben
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben

Aanbod

· Contract van onbepaalde duur.

· Voltijdse tewerkstelling

· Startdatum is bespreekbaar.

· Verloning volgens de barema’s van het Paritair Comité 331 – Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

· Je komt terecht in een professionele arbeidsomgeving die kwaliteit hoog in het vaandel draagt en die voortdurend investeert in arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden en –klimaat.

· Geslaagde kandidaten die niet geselecteerd werden voor de openstaande vacature worden opgenomen in een wervingsreserve die 1 jaar geldig blijft.

Plaats tewerkstelling

8900 IEPER 
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Volgens de barema's van paritair comité 331.
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij tine.langedock@cgglargo.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Regio Ieper-Poperinge
J. Lagaelaan 21 21
8800  Roeselare