Eerstelijnspsycholoog Kinderen en Jongeren Roeselare-Tielt

Functieomschrijving

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo gaat namens het samenwerkingsverband 1G1P Midden-West-Vlaanderen over tot de organisatie van een wervingsselectie voor de Eerstelijnspsychologische functie Kinderen en Jongeren. We zoeken een eerstelijnspsycholoog in te zetten in de regio Roeselare-Tielt.

Functie

Met de oprichting van het samenwerkingsverbanden 1G1P maakt de regio Midden-West-Vlaanderen werk van een gedeelde zorg en ondersteuning aan gezinnen. Concreet wil het samenwerkingsverband:

- de afstand tussen de brede instap en het Rechtstreeks Toegankelijk Jeugdhulpaanbod korter maken;

- jeugdhulp sneller inzetten en zo escalatie naar crisis vermijden;

- de mazen van het net dichten ook in situaties van verontrusting.

Omwille van het belang van de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren wordt ook een eerstelijnspsychologische functie kinderen en jongeren binnen het samenwerkingsverband geïntegreerd.

De eerstelijnspsycholoog Kinderen en Jongeren heeft drie grote opdrachten:

- Verstrekken van laagdrempelige, kortdurende en vlot toegankelijke zorg;

- Nauwe samenwerking met zorgverleners verzekeren en uitbouwen van een lokaal netwerk van actoren binnen en buiten de zorgsector;

- Ondersteunen van de partners binnen en buiten de zorgsector om psychologische problemen bij kinderen en jongeren te leren herkennen.

Het uitgebreide functieprofiel vind je op de website van de VDAB.

Profiel

· Je beschikt over een Master in de Psychologie of de Pedagogische wetenschappen:

- Je bent afgestudeerd binnen richting klinische psychologie, gezondheidspsychologie, school-psychologie of orthopedagogiek.

· Je hebt minstens 5 jaar beroepservaring. Dit is een door de Vlaamse overheid opgelegde vereiste.

· Je bent vertrouwd met een oplossingsgericht therapeutisch werkkader.

· Kennis van het KOP-model bij volwassenen en PROP-model voor kinderen en jongeren is een pluspunt.

· Je bent gemotiveerd voor intersectorale samenwerking.

· Je hebt een eigen wagen en een rijbewijs B.

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie uitwisselen tijdens seminaries en overleggroepen. Professionele documentatie actualiseren
 • De nood aan psychologische begeleiding vaststellen De modaliteiten met de persoon met een zorgbehoefte bepalen De persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale dienst, paramedici, ... doorverwijzen
 • De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyseren De persoon met een zorgbehoefte informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de psychologische tussenkomst
 • De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte afbakenen De aard van de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, leerstoornissen, ...)
 • De persoon met een zorgbehoefte begeleiden De psychologische behandeling opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, ...) Aanpassingen voorstellen

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig werken
 • Omgaan met stress
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Leervermogen hebben
 • Plannen (= ordenen)

Aanbod

· Contract van onbepaalde duur.

· Startdatum is bespreekbaar.

· Verloning volgens de barema’s van het Paritair Comité 331 – Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

· Je komt terecht in een professionele arbeidsomgeving die kwaliteit hoog in het vaandel draagt en die voortdurend investeert in arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden en –klimaat.

· Geslaagde kandidaten die niet geselecteerd werden voor de openstaande vacature worden opgenomen in een wervingsreserve die 1 jaar geldig blijft.

Plaats tewerkstelling

Regio Roeselare - Izegem 
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: Volgens de barema’s van het Paritair Comité 331.
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij tine.langedock@cgglargo.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Regio Roeselare-Izegem
J. Lagaelaan 21
8800  Roeselare