eindverantwoordelijke jongerenwerking

Taak 1: teamverantwoordelijke jongerenwerking (0,5 VTE)

Als teamverantwoordelijke ben je de trekker van de jongerenwerking. Je ondersteunt en begeleidt de andere personeelsleden/medewerkers. Je inspireert, organiseert en geeft mee vorm aan de realisatie en de uitbouw van de werking (basiswerk, projecten en beleidsacties). Je betrekt hierbij de jongeren en het netwerk van samenwerkende partner-organisaties. Je verbindt de jongerenwerking met de andere deelwerkingen van buurtwerk 't Lampeke en draagt mee zorg voor het collectieve verhaal.

Taak 2: basis- en projectwerk met de jongeren (0,5 VTE)

Jij bent ook jongerenwerker. Je werkt met de jongeren tijdens de ontmoetingsmomenten (op dinsdag, woensdag en vrijdag) en tijdens projectwerk. Je legt relatie met de jongeren en gaat samen met hen aan de slag binnen een divers aanbod van vrijetijdsactiviteiten en inhoudelijk thematisch projectwerk. Je werkt met jongeren vanuit het stimuleren en realiseren van verantwoordelijkheid, ondernemerschap en creativiteit.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: pc 329 barema B1C
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij karin@lampeke.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
den tube
kln Begaultlaan 2
3012  Leuven