Energieadviseur – Afdeling Energie

Als energieadviseur voor Stebo voer je energiescans uit in de provincie Limburg. Een energiescan is een doorlichting van een woning op basis van een huisbezoek en geeft een eerste beeld van de energiesituatie en het energiebesparingspotentieel in de woning. De gratis energiescans zijn voorbehouden voor de prioritaire doelgroepen van het Vlaams Energieagentschap, mensen met een beperkt inkomen. Je neemt energiecontracten, jaarrekeningen en voorschotten onder de loep. Er gebeurt een leveranciersvergelijking, de Vreg-test. Tijdens een rondgang in de woning kijk je naar naar het leef-en woongedrag van de bewoners, de aanwezige apparatuur, de verwarming, het sanitair warm water, de verlichting en eventueel ook de gebouwschil. Daarnaast controleer je of de bewoner in aanmerking komt voor een opvolgscan, een herhalingshuisbezoek. De begeleiding van de bewoners en het achteraf opgemaakte energierapport beogen een maximale energiebesparing.

Daarnaast voer je huisbezoeken uit in het kader van verschillende renovatieprojecten. In vergelijking met de energiescans zijn deze huisbezoeken technischer en meer gericht op energetische renovatie. Je zorgt voor een doorgedreven dienstverlening op maat aan bewoners op basis van een onderbouwd technisch onderzoek. Je geeft financieel advies aangaande leningen en premies. Je bent in staat gedetailleerde meetstaten te maken en je voert regelmatig technische controles uit.  Je onderhoudt goede contacten met bewoners doorheen hun renovatieproces. Je zorgt voor een accurate en volledige registratie van de uitgevoerde huisbezoeken en de bezorgde adviezen.

Je houdt nauw contact met je collega-energieadviseurs, de dienst planning en de architecten in de afdeling. Je neemt als teamlid actief deel aan de teamvergaderingen en staat samen met het energieteam in voor de realisatie van de doelstellingen.

 Volgende opdrachten worden opgenomen en uitgevoerd:

 • uitvoeren van woningonderzoeken op basis van een checklists en volgens de noden en mogelijkheden van de bewoners 
 • formuleren van praktisch en toepasbaar energieadvies en technisch advies gericht op renovatie
 • uitvoeren van leveranciersvergelijkingen
 • overhandigen van kleine energiebesparende maatregelen (lampen, spaardouchekop, radiatorfolie, buisisolatie) 
 • oog houden voor mogelijke interne en externe doorverwijzing voor zover zinvol voor de bewoners
 • bijkomende gerichte aanbevelingen formuleren inzake premies voor rationeel energiegebruik, renovatie, renteloze leningen, administratieve formaliteiten, instanties voor advies en begeleiding 
 • meer doorgedreven advies formuleren rond technische energie investeringen
 • administratieve afhandeling van werkzaamheden, inclusief de opmaak van rapporten aan bewoners en opdrachtgevers
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Betaling op basis van sectoriële barema’s (tot max. B1c schaal) met accreditatie van relevante anciënniteit.
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacature@stebo.be
  met referentie sollicitatieprocedure zie https://stebo.be/vacatures/
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Stebo
Windekestraat 1
3600  Genk