Enthousiaste gezondheidspromotor voor wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent

WGC Nieuw Gent zoekt een enthousiaste gezondheidspromotor, die graag in teamverband met verschillende disciplines werkt om projecten rond gezondheidspromotie en gezondheidsbeleid te ontwikkelen en uit te werken met het oog op het verbeteren van de  gezondheid van de patiënten en wijkbewoners en om bij te dragen aan het verkleinen van de sociaal-economische gezondheidsverschillen.

 Jouw taken zijn:

—   Ontwikkelen en uitwerken van gezondheidsprojecten:

▪   Je stelt een beleidsplan op omtrent gezondheidspreventie en -promotie, werkt het uit, betrekt daarbij het team, wijkactoren, Gentse collega’s,  en eventueel lokale instanties erbij en coördineert de implementatie;

▪   Je ontwikkelt projecten vanuit de noden van de patiënten en wijkbewoners, je initieert projecten in samenwerking met het team en/of externen;

▪   Je zoekt documentatie op en stelt een dossier op omtrent elk project;

▪   je volgt de voortgang op en evalueert projecten;

▪   je verzorgt de interne en externe communicatie;

—   Je stimuleert lokale actoren, over de verschillende beleidsdomeinen heen, om mee zorg te dragen voor de gezondheid van Gentse burgers en om in het beleid rekening te houden met de effecten op de gezondheid van de bevolking. Je doet dit door vastgestelde noden en behoeften, relevante bevindingen en beleidsvoorstellen te signaleren aan de lokale overheid en te lobbyen om deze elementen op de agenda van het lokaal (sociaal) beleid te plaatsen en gevolg aan te geven:

▪   Je bouwt een netwerk uit met partners in de wijk en in Gent, je neemt deel aan multidisciplinair overleg en samenwerking;

▪   Je ondersteunt intersectorale werkgroepen i.v.m. gezondheidspromotie in de wijk en in de stad door o.a. projecten uit te werken, te implementeren, en eventueel alternatieve financiering voor de projecten te zoeken;

—   Je bevordert de deskundigheid inzake gezondheidspreventie – en promotie van het team, door hen o.a. vertrouwd te maken met projectmatig werken, hen te ondersteunen in het opzetten van preventieprojecten en gezondheidsoverleg op te zetten;

—    Organiseren van individuele en/of groepsgerichte preventie

▪   Je beantwoordt de vragen van de patiënten, wijkbewoners, hulpverleners of partners omtrent gezondheid;

▪   Je organiseert gezondheidsvoorlichting en zet in op gezondheidsvaardigheden bij  individuele patiënten/wijkbewoners of patiënten/wijkbewoners in groep of laat deze door derden organiseren;

▪   Je ondersteunt  andere zorgverstrekkers inzake gezondheidspromotie

Wij zijn

 een centrum waar gedreven gezondheidswerkers in interdisciplinair teamverband toegankelijke eerstelijnszorg bieden aan de inwoners van de wijk Nieuw Gent (dicht bij het Sint-Pieters-Station) en enkele omliggende buurten. WGC Nieuw Gent bestaat sinds voorjaar 2000 en heeft een nieuw gebouw aan het Gentse Rerum Novarumplein,  vlakbij het UZ.

 Momenteel verzorgt ons centrum ongeveer 4300 patiënten.

 Wij streven ernaar de gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen, hiertoe trachten wij zo laagdrempelig mogelijk te werken, ook financieel, daarom werken wij met het forfaitaire betalingssysteem.

 In het centrum zijn 35 collega’s werkzaam, naast zorgverstrekkers (8 artsen, 5 verpleegkundigen en 1 zorgkundige, 4 kine) bestaat ons zorgteam ook uit onthaalmedewerkers,  maatschappelijk werker, een diëtist, en een podoloog.

 Ons centrum legt naast curatie, ook de nadruk op preventie en gezondheidspromotie, en dit niet alleen naar de eigen patiënten maar ook naar de  bevolking van ons werkingsgebied. 

Meer informatie omtrent de visie, missie en de werking van ons wijkgezondheidscentrum vind je op onze website: www.wgcnieuwgent.be.

 Wij maken deel uit van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra. Meer informatie omtrent de visie, het concept van de wijkgezondheidscentra vind je op de website van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra: http://www.vwgc.be

 Wij vragen

▪   Visie op de betekenis en het belang van gezondheidspromotie, inzicht in determinanten van gezondheid, vertrouwd zijn met onderbouwde methodieken en toepassingen van gezondheidspromotie en -preventie;

▪   vaardigheid in participatief leiderschap om beleid en projecten te coördineren, te plannen en te organiseren in interactie met zeer uiteenlopende actoren (team, wijk, stad);

▪   deskundigheid op vlak van beleidsplanning: je kan een strategische visie ontwikkelen, beleidsdoelen formuleren op korte, middellange en lange termijn;

▪   communicatieve vaardigheden: luistervaardigheden; vergadertechnieken; vaardig in synthetiseren en rapporteren; je kan samenwerken, netwerken, beïnvloeden en overtuigen; je  kan verschillende communicatiestrategieën toepassen voor interne en externe communicatie

▪   creatieve, praktische en didactische capaciteiten om interventies te ontwikkelen en uit te voeren

wij bieden

—   Contract voor onbepaalde duur (barema klasse 15 van PC 330) voor min. 30u/week  met maaltijdcheques en groepsverzekering, tussenkomst woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen en een bijkomende vergoedingen voor wachtdiensten.
Verzekeringen, BA, aansluiting bij beroepsfederaties, arbeidsongevallen en omnium dienstverplaatsing neemt het WGC ten laste.

—   Een leerrijke, afwisselende en uitdagende werkervaring binnen een collegiaal en gedreven team in een fris nieuw gebouw met veel ruimte en licht, in de wijk Nieuw Gent.

4 — Procedure en timing

—   Zo snel mogelijk indiensttreding

—   Een motivatiebrief met CV kan je bezorgen aan  An Van De Walle, Rerum Novarumplein 182, 9000 Gent, 09/221.21.81, of an.vandewalle@wgcnieuwgent.be.

 

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: PC 330 klasse 15
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij an.vandewalle@wgcnieuwgent.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent
Rerum Novarumplein, 182 182
9000  Gent