Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting (m/v/x)

Zou jij jouw situatie als atypisch omschrijven omwille van redenen die verband houden met het ervaren van armoede of sociale uitsluiting? Heb jij een atypisch school- of beroepstraject doorlopen, waardoor jij niet in staat bent geweest om een diploma te behalen of om te werken? 
Wil jij deze “levenservaring” ten dienste stellen van overheidsinstellingen? 
Dan interesseert jouw profiel ons! Wij zouden het fijn vinden om jou in ons team te verwelkomen.

Je brengt het perspectief van mensen in armoede binnen in de federale overheidsdiensten en verbetert de toegankelijkheid van overheidsdiensten voor alle burgers, in het bijzonder voor mensen in armoede. Je werkt op drie niveaus: 

  • Microniveau: je werkt op de eerste lijn bij een openbare dienst of in de gezondheidszorg en je begeleidt kwetsbare burgers die zich hier aanmelden of naar jou doorverwezen zijn door collega’s. Deze taken zorgen ervoor dat je een directe link behoudt met de realiteit op het terrein en dat je de drempels voor de toegang tot sociale grondrechten in kaart kan brengen.
  • Mesoniveau: je werkt mee aan een betere toegankelijkheid van de openbare diensten of de gezondheidszorg door vaststellingen te formuleren en interne verbetervoorstellen te doen op vlak van onthaal, procedures, communicatie, … .
  • Macroniveau: je werkt mee aan problematieken die betrekking hebben op meerdere openbare diensten of de gezondheidszorg. Je werkt in netwerk met collega’s ervaringsdeskundigen die actief zijn in andere openbare diensten.

Meer info over de ervaringsdeskundigen vind je ook via: http://www.mi-is.be/nl/ervaringsdeskundigen-armoede-en-sociale-uitsluiting

Er zullen op meerdere plaatsen infosessies (’t Lampeke Leuven, OCMW Brussel, Selor,…) georganiseerd worden door de POD Maatschappelijke Integratie, waarbij u alle informatie krijgt over de functie en de selectieprocedure. Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure is het verplicht een infosessie bij te wonen. 

Meer info over de jobinhoud?

Katrijn Hallaert – coördinator ervaringsdeskundigen
Tel.: 0470/20.91.42
E-mail: katrijn.hallaert@mi-is.be

 

SOLLICITEREN

Ben je geïnteresseerd in deze functie?
Op de site van Selor vind je de volledige vacature:

https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG18297/Ervaringsdeskundige-in-armoede-en-sociale-uitsluiting-m-v-x-

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Minimum 24.364,29 EUR (bruto jaarsalaris)
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Kruidtuinlaan 50
1000  Brussel