Familievertegenwoordiger familievereniging Similes

Leen jouw stem aan families in de geestelijke gezondheidszorg

 Organisatie

Similes vzw is een pluralistische organisatie van en voor familieleden. Zij verenigt en ondersteunt familieleden van psychisch kwetsbare mensen. Zonder vrijwilligers kan Similes niet bestaan. Ze zijn het kloppende hart en de handen en voeten van de vereniging.

Vrijwillige familievertegenwoordiging in jouw regio

Als familielid van iemand met een psychische problematiek bouw je noodgedwongen heel wat ervaring op met de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ. Als vrijwillig familievertegenwoordiger bij Similes zet je die ervaring in om de GGZ en haar toekomst mee richting te geven. Een GGZ waar familie niet aan de zijlijn staat, maar als partner mee aan de tafel zit. Je vervoegt patiëntvertegenwoordigers en hulpverleners in vergaderingen in jouw regio en legt de inzichten van families in de GGZ op tafel. Je bewaakt hun noden en behartigt hun belangen.

Similes biedt jou

-          een unieke positie van waaruit je kijk en impact hebt op de toekomstsplannen van de GGZ,

-          ontmoetingen met directies en vertegenwoordigers van organisaties uit de GGZ uit jouw regio,

-          een vinger aan de pols van de hervormingen: in het beleid, in de organisaties en in de zorg,

-          vorming:

-          over de organisatie van de GGZ,  de rol van de familievertegenwoordiger…

-          specifieke vaardigheden zoals werken met je eigen verhaal, communicatie- en vergadertechnieken, …

-          regionale ontmoetingen met andere familievertegenwoordigers uit jouw provincie om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren,

-          nationale ontmoetingen met alle familievertegenwoordigers waar bredere thema’s, nieuwsitems en plannen uit heel Vlaanderen aan bod komen,

-          een vrijwilligerscoördinator als aanspreekpunt voor jouw vragen en noden,

-          vergoeding van je verplaatsingskosten,

-          een vrijwilligersverzekering.

Wat Similes van jou verwacht

-          Je bezit goesting en enthousiasme om plaats te nemen aan gesprekstafels in de GGZ.

-          Je kan je eigen ervaring overstijgen en de zaken benaderen vanuit een breder perspectief. Je spreekt niet alleen uit eigen naam, maar uit naam van alle families zoals de jouwe.

-          Je kan je ook overdag vrijmaken voor vergaderingen.

-          Je kan je voor langere tijd engageren.

-          Je kan zelfstandig zaken opzoeken en bijleren.

-          Je kan vlot communiceren.

-          Je hebt respect voor alle mogelijke gesprekspartners.

-          Je bent een teamspeler.

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij greet.pauwels@similes.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Groeneweg 151
3001  Heverlee