FINANCIEEL/ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(STER)

Internationaal Comité vzw (I.C.) wenst op korte termijn een halftime financieel/administratieve medewerk(st)er aan te werven.
Wij zijn op zoek naar iemand de directeur/directiecomité de nodige financiële en administratieve ondersteuning geeft.

TAAK / FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als financieel/administratief medewerk(st)er zorg je voor de dagelijkse opvolging van alle financiële en administratieve zaken binnen I.C.
Je bent er verantwoordelijk voor dat de directie over al de nodige informatie en stukken beschikt om de organisatie te runnen en dat alle nodige informatie / data op een correcte en professionele worden bijgehouden en verwerkt.


HET INTERNATIONAAL COMITE
“Het Internationaal Comité is een multiculturele federatie van een 350 verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Ieder van die lid-verenigingen heeft een zelfstandige werking, en een unieke samenstelling qua nationaliteit, taal, leeftijd, religie, doelen en interesses.
Het IC heeft als ambitie de samenleving te veranderen, vanuit de sterktes en het perspectief van mensen en gemeenschappen met een migratiegeschiedenis. Daarom focust het I.C. als federatie op drie “sleutelthema’s”, namelijk onderwijs en ouderondersteuning, tewerkstelling en actief burgerschap. Rond ieder van deze thema’s wil de federatie de onaanvaardbare kloof dichten die mensen met een etnisch –culturele achtergrond hebben t.o.v. de rest van de
samenleving.
Om dit te bereiken ondersteunt het I.C. actief de leidersfiguren in ieder van onze lidverenigingen.
We versterken hen in hun rol naar hun gemeenschap toe én in de brede
samenleving.”

PROFIEL
 Je bent op zoek naar een deeltijdse job.
 Je bent op korte termijn inzetbaar.
 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bereid te werken ter ondersteuning van anderen .
 Je speelt met cijfers, rekenbladen, financiële en administratieve formats…
 Je bent thuis in de wereld van informatica.
 Je kan je werk zelfstandig organiseren, en dat met de nodige flexibiliteit en professionaliteit.
 Je vindt je zelf nauwgezet en precies in je werk, zonder dat je verdwaalt in eindeloze details.
 Je lukt erin om met goed timemanagement te voorkomen dat deadlines = stress.
 Je staat open voor nieuwe professionele uitdagingen en de nodige bijscholing/vorming.

VOORWAARDEN
 Beschikken over diploma hoger onderwijs /bachelor (financieel/administratief…)
 Ervaring is natuurlijk een heel sterk pluspunt!
 Een basiskennis van boekhouding – rekeningen/begrotingen is toch wel noodzakelijk.
 De werktaal in de organisatie is het Nederlands.

ONS AANBOD
We bieden een boeiende, uitdagende en maatschappelijk relevante job in een organisatie in verandering. Het I.C. werkt op het snijpunt van een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van vandaag en morgen, namelijk de structurele inbedding van etnisch –culturele minderheden in de samenleving.

Halftijds contract voor onbepaalde duur
Verloning volgens barema’s PC 329 (sociaal cultureel werk)
Interessante arbeidsvoorwaarden
Plaats van tewerkstelling: Hasselt (nabij trein- en busstation)

PROCEDURE
Stuur je sollicitatie uiterlijk 20/01/2019 per email naar bert.van.thienen@skynet.be (extern adviseur)
Graag krijgen wij in je sollicitatiebrief een duidelijke kijk op je ervaring en deskundigheid.
Op basis van deze sollicitatiebrieven zullen kandidaten geselecteerd worden voor een persoonlijk gesprek en praktische selectieproef
Dit alles zal worden afgerond begin februari 2019 en de effectieve indiensttreding kan daarop aansluitend onmiddellijk gebeuren.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij hakan@icvzw.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Internationaal Comité vzw
Mgr. Broekxplein 6
3500  Hasselt