Financieel directeur Bond Moyson West-Vlaanderen (m/v/x)

Je functie

 • Je organiseert  en leidt de Financiële directie van de groep Bond Moyson West-Vlaanderen met als doel een duidelijk en transparant financieel kader en beleid te ontwikkelen waarbinnen een correcte en optimale dienstverlening aan interne en externe klanten verzekerd wordt. Je houdt daarbij rekening met de budgettaire context, een financieel gezond evenwicht en de regelgeving.
 • Je superviseert de directies HR en Facility Management in de uitvoering van hun opdrachten.
 • Je ontwikkelt een visie om de provinciaal secretaris en de directie van het ziekenfonds optimaal te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van een realiseerbare strategie gestoeld op onze missie en gericht op onze leden.
 • Je ondersteunt de verschillende diensten en de bestuursorganen van de Bond-Moysongroep op het vlak van financieel beleid.
 • Je maakt deel uit van het directiecomité en bepaalt mee het strategisch beleid van Bond Moyson.
 • Je implementeert het beleidsplan in jouw departement.
 • Je tekent samenwerkingslijnen uit tussen de diensten, binnen en buiten jouw departement en zorgt voor de vertaalslag van genomen beslissingen naar jouw betrokken diensten.
 • Je vertegenwoordigt de financiële directie bij onze nationale koepel en bij diverse externe overlegorganen. Je bouwt een relevant netwerk uit zodat je kan inspelen op nieuwe tendensen op de markt.
 • Je bewaakt en stuurt de opmaak aan van de departementsbudgetten en ondersteunt de verschillende diensten op het vlak van financieel beleid.
 • Je coacht, motiveert en stuurt de personeelsleden van het financieel departement aan om een performante en gemotiveerde teamwerking te realiseren.


Je profiel

 • Je bezit een universitair diploma (of gelijkwaardig door ervaring).
 • Je hebt minimum 5 jaar ervaring in een leidinggevende/strategische functie.
 • Je bent visionair, ondernemend en sterk in het vertalen van strategische beslissingen in operationele doelstellingen.
 • Je bent klantgericht, proactief en innovatief.
 • Je bent sterk in leidinggeven, zowel coachend als resultaatgericht.


Interesse?

Solliciteren doe je via onze jobsite.
Surf hiervoor naar https://jobs.devoorzorg-bondmoyson.be/vacatures/financieel-directeur-bond-moyson-westvlaanderen.

Voor inlichtingen over de functie-inhoud contacteer je Franky Aneca – Directeur HR op het nummer 056 23 03 21 of via e-mail : Franky.aneca@bondmoyson.be

Selectieprocedure?
Op basis van je sollicitatiebrief en CV gebeurt een eerste selectie. Daarna wordt je uitgenodigd voor een gesprek en volgt er een assessment.


Voor informatie over onze organisatie surf je naar www.bondmoyson.be.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vorming.selectie@socmut.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Bond Moyson West-Vlaanderen
President Kennendypark 2
8500  Kortrijk