Financieel- en Audit Beheerder (m/v)

Caritas International België (www.caritasinternational.be) is een NGO met als missie de ondersteuning van slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land door humanitaire en ontwikkelingsprojecten (Afrika, Midden-Oosten, Azië, Haïti, Balkan) en in België door opvang en sociale begeleiding van asielzoekers en migranten, integratie van erkende vluchtelingen, vrijwillige terugkeer en duurzame re-integratie in het land van herkomst.

Caritas International is de Belgische schakel van één van de grootste internationale netwerken, Caritas Internationalis, die 165 katholieke organisaties omvat die samenwerken in 200 landen en regio's.

Teneinde de administratieve en financiële dienst van het departement Asiel en Migratie te versterken, zoeken wij :

Een voltijds Financieel- en Audit Beheerder (m/v)

Werkplaats : Brussel
Contract van onbepaalde duur

De Financieel en Audit Beheerder werkt in de administratieve en financiële dienst van het departement Asiel en Migratie onder toezicht van de financieel en administratief coördinator Asiel en Migratie. De rol van de Financieel en Audit Beheerder is steun bieden aan operationele collega's in het opmaken van financiële rapporten en van budgetvoorstellen aan institutionele financiers. Hij/zij verzekert ook de opvolging van de audits en zorgt ervoor dat de regels van deze laatsten en de interne regels op administratief en financieel gebied gerespecteerd worden.

 • FUNCTIE :

Hij/zij

- beheert de externe audits en beantwoordt de vragen van de auditeurs;
- is de rechtstreekse contactpersoon van de auditeurs en de institutionele financiers, in samenwerking met de projectverantwoordelijken;
- maakt financiële rapporten op en assisteert de projectverantwoordelijken in de budgettenopmaak;
- stelt debet nota's, facturen, ... op voor de institutionele financiers en verifieert de betaling ervan;
- stelt een intern auditproces op en volgt dit op een proactieve manier
    o Het goed beschikbaar houden van de documenten zoals vereist door de institutionele financiers (boekhoudkundige documenten en andere)
    o De verbetering van het voeren van de boekhouding;
- wordt in deze titel zelf opgeroepen om tussen te komen en samen te werken met verschillende teams om bepaalde onvolledige dossiers te vervolledigen;
- maakt zich de contracten en regels van de institutionele financiers eigen om deze volledig te beheersen;
- zal deze regels moeten respecteren door de betrokken collega's te informeren (boekhouding en beschikbaar houden van vereiste documenten) en door controles uit te voeren;
- garandeert de aanvaardbaarheid van de onkosten en maximaliseert de financiële dekking van de projecten;
- zal voor deze zaken samenwerken met de Financiële Coördinator Asiel en Migratie en/of het Departementshoofd Financiën;
- zal met deze zelfde collega's kunnen betrokken worden in het uitwerkingsproces en opvolgingsprocessen van de budgetten door het delen van zijn/haar kennis over de financieringen van de institutionele financiers;
- zal in het algemeen samenwerken met operationele collega's in deze domeinen en het zal nodig kunnen zijn samen te werken met onze projectpartners;
- op vraag van zijn/haar verantwoordelijken kunnen andere opdrachten worden toevertrouwd

 • PROFIEL :

- 3 jaar ervaring (financiële, audits, boekhouding, ...) in gelijkaardige functies;
- Affiniteit met cijfers en met financiële verslagen;
- Financiële studies, boekhouding, economische wetenschappen, bedrijfsbeheer, ...
- Goede kennis van Microsoft office (vooral : Excel, Word, Outlook);
- Kennis van boekhoudsoftware;
- Tweetalig Frans/Nederlands, kennis van het Engels is een troef;
- Organisatietalent, prioriteiten kunnen stellen (deadlines), nauwkeurigheid & flexibiliteit;
- Bekwaam om zelfstandig en in team te werken;
- Onmiddellijk beschikbaar.

 • AANBOD :

Een voltijds contract van onbepaalde duur, groepsverzekering, 13de maand, maaltijdcheques, tussenkomst in het woon-werkverkeer.

 • SOLLICITEREN :

Graag vóór 30/06/2018 uw cv, vergezeld van uw motivatiebrief sturen naar Dienst Recrutering, e-mailadres cv@caritasint.be met de vermelding GESTFIN in het onderwerp van uw mail.

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij cv@caritasint.be
  met referentie GESTFIN
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Liefdadigheidstraat 43
1210  Brussel