Financieel Verantwoordelijke m/v/x (minstens 80% tewerkstelling)

Wonen en Werken is een sociale onderneming met vestigingen in Leuven en Herent. We zijn een tewerkstellingsproject waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen voor een duurzame job. De filosofie van het huis is mensen waarderen, motiveren en terug kansen geven.

Ons bedrijf telt een 200 tal medewerkers die in 13 verschillende ploegen/ bedrijven werken. Onze activiteiten brengen we onder in 4 grote clusters: schoonmaak, bouw & klussen, groen en biotuinbouw.

 Wonen en Werken Tewerkstelling vzw en Wonen en Werken Opleiding vzw zoeken:

 Financieel Verantwoordelijke m/v/x

 Je staat in voor de coördinatie van het financieel beheer van de beide vzw’s en bent verantwoordelijk voor de analytische boekhouding (de 13 verschillende bedrijven worden analytisch opgevolgd), een correcte financiële bedrijfsvoering en een heldere financiële rapportering.

Als financieel verantwoordelijke en lid van het directiecomité werk je actief mee aan het (financieel) beleid in overeenstemming met onze missie en visie.

Resultaatgebieden

 Je bent eindverantwoordelijke van de dagelijkse analytische boekhouding van beide vzw’s en voert controles uit.

            Taken:

-          Opvolging van: Aankopen - Verkopen, subsidies, verrekeningen aan derden - Financiële verrichtingen - Diverse posten (lonen, tussentijdse verrichtingen, ….)

-          Controle op betalingslijsten

-          …

 Je bent verantwoordelijk voor de maand-,  kwartaal- en jaarafsluiting. Je voert financiële analyses uit en rapporteert hierover op de 2wekelijkse directievergadering. Je bent het aanspreekpunt voor de bedrijfsrevisor.

Taken:

-          Opvolging kosten, opbrengsten, subsidies

-          Controle op de correctheid en volledigheid van de boekingen (controle grootboekrekening, analytische code, …)

-          …

 Je bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse opmaak van de begroting.

Taken:

-          Verzamelen van alle cijfergegevens nodig voor de opmaak van het budget

-          Opmaak budget

-          Opvolgen budget op periodieke basis

-          …

Je bent verantwoordelijk voor de fiscale aangiftes (gemengde BTW) met het oog op een juiste fiscale administratie.

Taken:

-          Nazicht van de correcte toepassing van de BTW

-          Opstellen van periodieke BTW-aangifte

-          … 

Je bent verantwoordelijk voor optimalisaties en verbeterprocessen met betrekking tot de boekhouding.

Taken:

-          Interne processen en boekhoudkundige verwerkingen optimaliseren en automatiseren

-          …

Je bent verantwoordelijk voor algemene administratie processen.

Taken:

-          Beheer van de verzekeringspolissen

-          Invullen financieel luik bij subsidiedossiers

-        ...   

 Je geeft leiding aan je team vanuit een coachende houding, je participeert aan het algemene beleid van de organisatie en je stippelt mee het financieel beleid uit.

 

 Profiel: Competenties en voorwaarden 

Competenties:

 

I Generieke competenties

 •          Je hebt een eigen kijk op de richting die de organisatie uit moet, je ontwikkelt visie en strategie.
 •          Je implementeert de strategie met het oog op het bereiken van de organisatiedoelstellingen.
 •          Je inspireert collega’s en medewerkers. Je straalt de visie uit in je gedrag en taal.
 •          Je legt relaties. Je spreekt experts aan om geïnformeerd te blijven, wendt formele en informele contacten aan.
 •          Je werkt graag en goed in een team en stemt je eigen doelen af op de doelstellingen van het team.
 •          Je beschikt over de inzet, de ambitie en het enthousiasme om objectieven te halen.
 •          Je toont respect.

 

II Beroepstechnische competenties

 •          Kennis en correcte toepassing van analytische boekhouding.
 •          Financiële gegevens kunnen analyseren, rapporteren en communiceren
 •          Kennis van fiscale reglementering voor vzw’s en kennis van BTW wetgeving.
 •          Excellente kennis van excel en kennis van het boekhoudpakket ProAcc
 •          Ervaring (minstens 5 jaar) in een gelijkaardige functie op directieniveau

 

Voorwaarden:

 Beschikken over een bachelor of master in een financieel-economische richting, of deskundig zijn door opgebouwde ervaring.

Aanbod:

 Arbeidsvoorwaarden:

-          Voltijds contract (of eventueel 4/5de) van onbepaalde duur

-          Standplaats Leuven.

Loon:

-          Loonbarema PC 329 L1.

 

Voordelen:

-          Werken in een sociale economie bedrijf met een goeie bedrijfscultuur en ingeschakeld worden in een project waarbij de maatschappelijke relevantie en de voldoening groot is.

-          Maaltijdcheques

-          Hospitalisatieverzekering

-          Uitgebreid opleidingsaanbod.

 

Selectieprocedure:

We kijken uit naar je brief en cv.

Je verstuurt beide via mail naar de personeelsverantwoordelijke els.drijkoningen@wenw.be en dit ten laatste op donderdag 31/01/2019.

Een eerste selectie gebeurt o.b.v brief en cv.

1ste selectieronde: Interview op maandag 04/02 of dinsdag 05/02.

2de selectieronde: Interview + eventueel schriftelijke proef op maandag 11/02. 

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Volgens barema PC 329 L1
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij els.drijkoningen@wenw.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie
 • +3116223357
Werkgever
Wonen en Werken Tewerkstelling vzw
Ijzerenmolenstraat 2
3001  Leuven