Financieel Verantwoordelijke

Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie.

We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren.

Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg.

Functie

Als financieel verantwoordelijke voer je een sterk zakelijk beleid via het ontwikkelen van financieel-economische beleidsinformatie voor een organisatie in verandering.

Je bent de verantwoordelijke voor de financiële opvolging, de boekhouding en beheert de talrijke financiële dossiers, premies en subsidies. Je ondersteunt en coördineert een team van 4 administratief financiële medewerkers.

Je rapporteert aan de directie en de Raad van Bestuur.

Je bent verantwoordelijk voor de begroting:

 •          je maakt de jaarbegroting op en staat in voor de maandelijkse budgetcontroles
 •          je houdt toezicht over de uitvoering ervan en de volgt de financiële resultaten op (resultatenrekening, balans, liquiditeit)
 •          je stelt loonkostsimulaties en prognoses op
 •          je stuurt en ondersteunt de administratieve medewerkers m.b.t. de dagelijkse courante verrichtingen: boeken van aankopen, financiële verrichtingen (bank- en kasboek), diverse verrichtingen
 •          je helpt mee, waar nodig, bij de verwerking van betalingen, inboeking en verwerking van kassa’s en voert diverse boekingen uit in het boekhoudpakket
 •          je bent verantwoordelijk voor het facturatie- en betalingsverkeer, het debiteurenbeheer (inclusief inning subsidies, premies, ... ) en crediteurenbeheer (inclusief stipte betaling RSZ en BV)
 •          Je zoekt naar optimalisaties in de financiële en administratieve processen
 •          je verwerkt en analyseert gegevens van binnen en buiten de boekhouding
 •          je doet de jaarafsluiting (controle, correcties, inventarisverrichtingen) en stelt de jaarrekening op in samenwerking met het externe boekhoudkantoor
 •          je bereidt de jaarlijkse financiële audit door de bedrijfsrevisor voor
 •          je voorziet alle nodige gegevens en documenten op vraag van belanghebbende derden (Raad van Bestuur, subsidiërende overheden en instanties, fiscus, ....)
 •          je volgt het inzetten van structurele middelen (Agentschap Jongerenwelzijn) op en verzorgt de financiële verantwoording
 •          je maakt de projectbegrotingen op, staat in voor de budgetcontrole en voor de afrekening en rapportering bij de subsidiërende overheid of financiers
 •          je volgt het inzetten van eenmalige en projectmiddelen (Fedasil, Agentschap Jongerenwelzijn, AMIF, VIPA,...) op en verzorgt de financiële verslaggeving
 •          je optimaliseert het inzetten van de Sociale Maribel op en rapporteert hierover aan het Sectoraal Fonds
 •          je bent verantwoordelijk voor de contracten met leveranciers (telefonie, internet, energie, sociaal secretariaat, financiële instellingen, verzekeringen...)
 •          je zorgt voor aankoopsynergieën en kostenbeheersing
 •          je bewaakt de toepassing van de wet op de openbare aanbesteding

Je bent verantwoordelijk voor de boekhouding:

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van financiële dossiers, premies en subsidiedossiers:


 

Profiel

Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding.

Je hebt een masterdiploma in een economische richting of een bachelor boekhouden.

Je hebt een ruime kennis en ervaring in financieel beheer en organisatiemanagement, bij voorkeur in een social profit organisatie.

Je kan overweg met een gevarieerd takenpakket in een complexe organisatie in volle ontwikkeling.

Je kan de verantwoordelijkheid dragen voor de budgetten en de financiële gezondheid van een vzw.

Je hebt leidinggevende capaciteiten en je bent een sterke communicator, zowel mondeling als schriftelijk.

Je bent onderlegd in analytisch boekhouden.

Je kan goed om met cijfers en bent kostenbewust

Je bent analytisch ingesteld, gestructureerd en kan goed plannen.

Je bent stressbestendig en kan vlot om met deadlines.

Je kan zelfstandig werken en bent ondernemend.

Je kan uitstekend overweg met Excel en liefst ook met Access.

Je kan vlot werken met een elektronisch boekhoudprogramma, bij voorkeur Vero – Eva online.

Je hebt volgende talenkennis: Nederlands zeer goed, Frans goed.

Aanbod

Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur. Indiensttreding liefst zo snel mogelijk.

Voltijdse tewerkstelling. Flexibele werktijden.

Verloning volgens barema L1 PC 319.01 (2.873,11€ voor 0 jaar anciënniteit – 4.931,99€ voor 25 jaar anciënniteit). Tussenkomst woon-werkverkeer.

 

Plaats tewerkstelling

Anderlecht, Vogelenzangstraat 76

Solliciteren

Graag vóór 01/07/2018 cv en motivatiebrief t.a.v. annelies.schelfaut@minor-ndako.be

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Verloning volgens barema L1 PC 319.01 (2.873,11€ voor 0 jaar anciënniteit – 4.931,99€ voor 25 jaar anciënniteit)
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij annelies.schelfaut@minor-ndako.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Vogelenzangstraat 76
1070  Anderlecht