Financieel verantwoordelijke

De functie in het kort

Ben jij een dynamische teamspeler die graag met cijfers werkt? Heb je actieve kennis van boekhouding en financieel beheer? Heb je een fijn oog voor detail en is nauwgezet werken voor jou de normaalste zaak van de wereld? Dan ben jij misschien die witte raaf die wij zoeken!

 
Orafin is het intern financieel systeem van de Vlaamse overheid waar je als financieel en Orafin verantwoordelijke dagelijks mee in aanraking zal komen. Door de kennis en vaardigheden waarover je beschikt en die je nog wil uitbouwen, slaag je er in om een gecoördineerde aanpak van de financiële en boekhoudkundige processen binnen het departement vorm te geven. Daarnaast volg je ook de ontwikkelingen binnen de Vlaamse overheid m.b.t. het financieel management en neemt namens het departement deel aan werkgroepen en seminaries over dit thema.
 

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:
 
Ofwel
 
1) Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
 
én
 
2) Je hebt minimaal 6 jaar relevante ervaring in een financiële werkcontext waarvan minstens 3 jaar functierelevante ervaring in financieel beheer en boekhouding.
 
Ofwel
 
1) Je hebt een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
 
én
 
2) Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante ervaring in financieel beheer en boekhouding.
 

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van bepaalde duur (1 jaar) mét de mogelijkheid tot verlening (na 1 jaar) met een contract van onbepaalde duur.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van hoofddeskundige (rang B2, salarisschaal B211). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.025,48 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).
 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vindt u meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor u solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo hebt u steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  met referentie 379
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Havenlaan 88 88
1000  Brussel