Forensisch begeleider

OBRA|BAKEN vzw is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder en biedt ondersteuning op maat en op vraag aan personen met een beperking en hun netwerk.

OBRA|BAKEN vzw heeft onder meer een uitgebreide forensische werking voor justitiabelen met een (vermoeden van) beperking.

Voor deze werking zijn wij op zoek naar een gedreven begeleider, die mee instaat voor het ondersteunen van gedetineerden met een (vermoeden van) beperking die verblijven in de Oost-Vlaamse gevangenissen.

 

Deze opdracht houdt onder meer in:

 • De opvolging en ondersteuning van gedetineerden met een (vermoeden van) beperking, die verblijven in de gevangenis van Gent, Beveren, Oudenaarde of Dendermonde
 • Het doelgericht en planmatig begeleiden van deze cliënten i.f.v. kwaliteit van leven tijdens de detentie en het werken naar een duurzame re-integratie in de maatschappij
 • Je biedt hiertoe integrale ondersteuning op verschillende levensdomeinen (ondersteuning bij dagbesteding of werk, administratieve zaken, sociaal-emotioneel welbevinden, enz.) aan de gedetineerden en hun netwerk. Je doet dit hoofdzakelijk binnen de gevangenis, maar begeleidt cliënten ook buiten de gevangenis (bv. begeleiding bij een intake, een familiebezoek, een werkproject,…)
 • Je werkt nauw samen met andere diensten van de Vlaamse gemeenschap werkzaam in de gevangenis (CAW, CGG, VDAB, e.d.) en met partners van justitie (bewakingsassistenten, psychosociale dienst, e.d.). Je werkt t.a.v. deze diensten ondersteunend en adviserend inzake VAPH, beeldvorming rond handicap, ondersteuningsnoden i.f.v. reclassering, bejegening van personen met een beperking in detentie, enz. 
 • Je werkt zowel individueel (opvolgen van individuele trajecten van gedetineerden) als in groep (aanbieden van groepsactiviteiten)
 • Je standplaats is het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg (waar het teamoverleg doorgaat) maar je werkt hoofdzakelijk mobiel in alle gevangenissen van Oost-Vlaanderen (Gent, Beveren, Oudenaarde en Dendermonde).
 • Je werkt in een flexibel uurrooster, afgestemd op de gevangeniscontext en op de ondersteuningsvraag van de cliënt. Je werkt hoofdzakelijk overdag maar je bent bereid ook ’s avonds te werken indien de werking of de cliënt dit vraagt (bv. ondersteunen van een cliënt tijdens een avondactiviteit).

 

Verwachtingen:

 • Je bent enthousiast, gedreven en gemotiveerd om in te stappen en je ten volle mee in te zetten voor het welzijn van deze cliënten
 • Je hebt relevante (min. 2 jaar, excl. stage) ervaring in de hulpverlening en in het begeleiden van personen met beperking en bijkomende problemen
 • Je hebt kennis van de sector personen met een handicap en bij voorkeur een ruimere intersectorale kennis van het hulpverleningslandschap
 • Je bent vertrouwd met het emotioneel ontwikkelingskader van Došen
 • Kennis van en ervaring met werken binnen een justitiële of forensische context  strekken tot aanbeveling
 • Je hebt een diploma dat relevant is voor de job
 • Je onderschrijft het waardenkompas van OBRA|BAKEN vzw
 • Je hebt een goede basiskennis van Word, Excel, Outlook, Office 365
 • Je bent bereid gebruik te maken van een eigen vervoersmiddel voor dienstverplaatsingen en je bent in het bezit van een rijbewijs B

 

Wij bieden jou:

 • Een 38u contract van onbepaalde duur
 • Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01, barema B1c
 • Een dynamische en uitdagende werkomgeving die streeft naar competentie-ontwikkeling en kwaliteit

 

HOE SOLLICITEREN?

Hebben we je warm gemaakt voor een job als forensisch begeleider bij OBRA|BAKEN vzw? Stuur dan je cv, sollicitatiebrief en pasfoto naar annelien.genbrugge@obrabaken.be.  Voor vragen of meer info kan je terecht bij Annelien Genbrugge op 0472 69 64 88. Zie ook www.obrabaken.be.

Je kan solliciteren tot en met vrijdag 3 mei. Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een eerste gesprek midden mei.

Details Meer informatie Werkgever
OBRA|BAKEN
Groot Begijnhof 10
9040  Sint-Amandsberg