forensisch outreachend begeleider

 •        Het aanklampend opvolgen en ondersteunen van (jong)volwassenen met een (vermoeden van) beperking en bijkomende complexe problematiek (psychiatrische, gedrags-, emotionele, sociale,… problemen)
 •        Het optimaliseren van hun kwaliteit van leven op verschillende levensdomeinen, afgestemd op hun cognitief en emotioneel ontwikkelingsniveau en met aandacht voor risicomanagement waar nodig
 •        Vanuit een gelijkwaardige relatie intreden in en aansluiten bij hun leefwereld en belevingswereld, door ‘samen te zijn en samen te doen’
 •        Vraaggestuurd, flexibel, preventief, creatief en proactief omgaan met hun vragen en noden, met hun beperkingen en mogelijkheden
 •        Zoeken naar, installeren en versterken van verbindingen met natuurlijk en/of professioneel netwerk
 •        Vraagverheldering en actieve participatie in intern en extern casusoverleg/teamvergadering
 •        Deze (jong)volwassenen (vrij)blijvende kansen bieden
 •        Je werkt vanuit verschillende standplaatsen en werkt tevens mobiel en outreachend
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: volgens pc 319.01 barema B1C
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij annelien.genbrugge@obrabaken.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
OBRA|BAKEN vzw
Groot Begijnhof 10
9040  Sint-Amandsberg