Forensisch outreachend begeleider (24u)

OBRA|BAKEN vzw is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder en biedt ondersteuning op maat en op vraag aan personen met een beperking en hun netwerk.

OBRA|BAKEN vzw heeft onder meer een uitgebreide forensische werking voor justitiabelen met een (vermoeden van) beperking. Voor deze werking zijn wij op zoek naar een gedreven begeleider, die binnen ons forensisch team mee instaat voor het outreachend begeleiden van forensische cliënten.

 

Deze opdracht houdt onder meer in:

 • Het aanklampend opvolgen en ondersteunen van (jong)volwassenen met een (vermoeden van) beperking en bijkomende complexe problematiek (psychiatrische, gedrags-, emotionele, sociale,… problemen)
 • Het optimaliseren van hun kwaliteit van leven op verschillende levensdomeinen, afgestemd op hun cognitief en emotioneel ontwikkelingsniveau en met aandacht voor risicomanagement waar nodig
 • Vanuit een gelijkwaardige relatie intreden in en aansluiten bij hun leefwereld en belevingswereld, door ‘samen te zijn en samen te doen’
 • Vraaggestuurd, flexibel, preventief, creatief en proactief omgaan met hun vragen en noden, met hun beperkingen en mogelijkheden
 • Zoeken naar, installeren en versterken van verbindingen met natuurlijk en/of professioneel netwerk
 • Vraagverheldering en actieve participatie in intern en extern casusoverleg/teamvergadering
 • Deze (jong)volwassenen (vrij)blijvende kansen bieden
 • Je werkt vanuit verschillende standplaatsen en werkt tevens mobiel en outreachend
 • Je bent enthousiast, gedreven en gemotiveerd om in te stappen en je ten volle mee in te zetten voor het welzijn van deze cliënten
 • Je hebt relevante (min. 2 jaar, excl. stage) ervaring in de hulpverlening en in het begeleiden van (jong)volwassenen met (vermoeden van) beperking en bijkomende problemen
 • Je hebt kennis van en aansluiting bij de doelgroep, hun netwerk en hun specifieke problemen en mogelijkheden
 • Je bent flexibel, geduldig en biedt keer op keer nieuwe kansen en mogelijkheden
 • Je bent niet snel uit je lood geslagen, maar vastberaden en je zet door tot je je doel hebt bereikt
 • Je bent beschikbaar en bereikbaar wanneer de cliënten je nodig hebben (flexibel en wisselend uurrooster)
 • Je bent sterk in formeel én informeel communiceren
 • Je hebt een diploma dat relevant is voor de job
 • Kennis van en ervaring met het (jeugd)hulpverleningslandschap en het emotioneel ontwikkelingskader van Došen strekken tot aanbeveling.
 • Je onderschrijft het waardenkompas van OBRA|BAKEN vzw
 • Je hebt een goede basiskennis van Word, Excel, Outlook, Office 365
 • Je bent bereid gebruik te maken van een eigen vervoersmiddel voor dienstverplaatsingen en je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Een 24u contract van onbepaalde duur
 • Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01, barema B1c
 • Een dynamische en uitdagende werkomgeving die streeft naar competentie-ontwikkeling en kwaliteit

 

Verwachtingen:

 • Je bent enthousiast, gedreven en gemotiveerd om in te stappen en je ten volle mee in te zetten voor het welzijn van deze cliënten
 • Je hebt relevante (min. 2 jaar, excl. stage) ervaring in de hulpverlening en in het begeleiden van (jong)volwassenen met (vermoeden van) beperking en bijkomende problemen
 • Je hebt kennis van en aansluiting bij de doelgroep, hun netwerk en hun specifieke problemen en mogelijkheden
 • Je bent flexibel, geduldig en biedt keer op keer nieuwe kansen en mogelijkheden
 • Je bent niet snel uit je lood geslagen, maar vastberaden en je zet door tot je je doel hebt bereikt
 • Je bent beschikbaar en bereikbaar wanneer de cliënten je nodig hebben (flexibel en wisselend uurrooster)
 • Je bent sterk in formeel én informeel communiceren
 • Je hebt een diploma dat relevant is voor de job
 • Kennis van en ervaring met het (jeugd)hulpverleningslandschap en het emotioneel ontwikkelingskader van Došen strekken tot aanbeveling.
 • Je onderschrijft het waardenkompas van OBRA|BAKEN vzw
 • Je hebt een goede basiskennis van Word, Excel, Outlook, Office 365
 • Je bent bereid gebruik te maken van een eigen vervoersmiddel voor dienstverplaatsingen en je bent in het bezit van een rijbewijs B

 

Wij bieden jou:

 • Een 24u contract van onbepaalde duur
 • Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01, barema B1c
 • Een dynamische en uitdagende werkomgeving die streeft naar competentie-ontwikkeling en kwaliteit

 

HOE SOLLICITEREN?

Hebben we je warm gemaakt voor een job als forensisch outreachend begeleider bij OBRA|BAKEN vzw? Stuur dan je cv, sollicitatiebrief en pasfoto naar annelien.genbrugge@obrabaken.be.  Voor vragen of meer info kan je terecht bij Annelien Genbrugge op 0472 69 64 88. Zie ook www.obrabaken.be.

Je kan solliciteren tot en met vrijdag 18 januari.

Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een eerste gesprek in de laatste week van januari.

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij annelien.genbrugge@obrabaken.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Groot Begijnhof 10
9040  SINT-AMANDSBERG