Freelance beoordelaar voor certificeringsproeven sociaal tolken

De dienst Certificering van het Agentschap Integratie en Inburgering leidt kandidaat-sociaal tolken op en organiseert certificeringsproeven voor sociaal tolken. Voor die proeven zoeken we beoordelaars om te zetelen in de jury.
We zoeken beoordelaars voor de volgende talen:
• Somali
• Nepalees
• Tigrinya
• Twi
• Slowaaks
• Mongools
• Swahili
• Thai
• Vietnamees

Je verantwoordelijkheden
• Je gaat na of een kandidaat-sociaal tolk het B2-niveau heeft voor het spreken en begrijpen van de vreemde taal.
• Je controleert of een kandidaat-sociaal tolk mondelinge boodschappen volledig, getrouw en neutraal omzet van het Nederlands naar de vreemde taal.
• Voor certificeringsproeven krijg je vooraf een vastgelegd script toegestuurd dat je zelf dient te vertalen van het Nederlands naar je vreemde taal.

Je profiel
• Je werkt niet als sociaal tolk in Vlaanderen of Brussel.
• Je beheerst het Nederlands vlot (minimum B2-niveau van het Europees referentiekader).
• Je hebt een actieve kennis van de vreemde taal in kwestie. De vreemde taal is je moedertaal of je beheer-sing benadert het niveau van een moedertaalspreker.
• Je bent beschikbaar op weekdagen (overdag tijdens kantooruren).
• Deze criteria strekken tot aanbeveling:
1. Je hebt ervaring met het evalueren van talen en/of tolken.
2. Je bent verbonden aan een onderwijsinstelling (universiteit, hogeschool, CVO, ...).
3. Je hebt een diploma in de linguïstiek of vertaler/tolk.
4. Je hebt geschreven over of in een bepaalde taal (journalist, auteur, ...).
5. Je hebt voeling met de sociale sector en kennis van sociale terminologie (OCMW, CAW, asielcentra,
inburgering, onderwijs, gezondheidszorg, Kind en Gezin,...).

Wat bieden we jou?
• Een vergoeding van 50 euro/uur (exclusief btw).
• Volledige terugbetaling van verplaatsingskosten.
• De proeven kunnen een halve of een hele dag in beslag nemen, tenzij anders vermeld in de opdracht.
• De locatie van de proeven is steeds op onze hoofdzetel: Tour & Taxis, Havenlaan 86C, bus 212, 1000 Brussel.
• Opgelet: dit is geen voltijdse betrekking. Afhankelijk van je taal word je 1 à 2 keer per jaar opgeroepen.


Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via mail. Stuur je cv en motivatiebrief naar ervaringsbewijs@integratie-inburgering.be
met de vermelding van de referentie 'Freelance beoordelaar certificeringsproeven sociaal tolken' en voeg ook je
vreemde taal toe.
Voor bijkomende informatie over deze vacature: stuur een e-mail naar ervaringsbewijs@integratie-inburgering.
be.
Meer informatie over onze werking en sociaal tolken vind je op www.sociaaltolkenenvertalen.be.

Wie zijn we?
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenleving
waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van
migratie.
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal
familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent
en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.
» www.integratie-inburgering.be
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap, chronische
ziekte... Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Details Meer informatie Werkgever
Agentschap Integratie & Inburgering
Tour&Taxis - Havenlaan 86c
1000  Brussel