Freelance beoordelaar voor certificeringsproeven sociaal tolken en taaltesten MO

VACATURE / HET A GE NTSCHAP INTE GRATIE EN I NBUR GE RIN G IS OP ZOEK NAAR EEN 

Freelance beoordelaar voor certificeringsproeven sociaal tolken en taaltesten MO 
De dienst Certificering van het Agentschap Integratie en Inburgering leidt kandidaat-sociaal tolken op, organiseert certificeringsproeven voor sociaal tolken en taaltesten voor leerkrachten maatschappelijke oriëntatie (MO). 
Voor die proeven zoeken we beoordelaars om te zetelen in de jury. We zoeken specifiek beoordelaars voor de volgende talen: 
• Macedonisch 
• Peul 
• Somali 
• Tamil 
• Twi 
• Punjabi 
• Thai 
• Vietnamees 
Je verantwoordelijkheden 
• Je gaat na of een kandidaat-sociaal tolk of kandidaat-docent MO het B2-niveau heeft voor het spreken en begrijpen van de vreemde taal. 
• Je controleert of een kandidaat-sociaal tolk mondelinge boodschappen volledig, getrouw en neutraal omzet van het Nederlands naar de vreemde taal. 
• Voor certificeringsproeven krijg je vooraf een vastgelegd script toegestuurd dat je zelf dient te vertalen van het Nederlands naar je vreemde taal. 
Je profiel 
• Je werkt niet als leerkracht MO (voor het beoordelen van leerkrachten MO) of als sociaal tolk (voor het beoordelen van certificeringsproeven sociaal tolken) in Vlaanderen of Brussel. 
• Je beheerst het Nederlands vlot (minimum B2-niveau van het Europees referentiekader). 
• Je hebt een actieve kennis van de vreemde taal in kwestie. De vreemde taal is je moedertaal of je beheersing benadert het niveau van een moedertaalspreker. 
• Je bent beschikbaar op weekdagen (overdag).
• Deze criteria strekken tot aanbeveling: 
1. Je hebt ervaring met het evalueren van talen en/of tolken.
2. Je bent verbonden aan een onderwijsinstelling (universiteit, hogeschool, CVO, …). 
3. Je hebt een diploma in de linguïstiek of vertaler/tolk.
4. Je hebt geschreven over of in een bepaalde taal (journalist, auteur, …).
5. Je hebt voeling met de sociale sector en kennis van sociale terminologie (OCMW, CAW, asielcentra, inburgering, onderwijs, gezondheidszorg, Kind en Gezin,…).  
Wat bieden we jou? 
• Een vergoeding van 50 euro/uur (exclusief btw). 
• Terugbetaling van verplaatsingskosten. De proeven kunnen een halve of een hele dag in beslag nemen, tenzij anders vermeld in de opdracht, en worden steeds georganiseerd op onze hoofdzetel: Tour & Taxis, Havenlaan 86C, bus 212, 1000 Brussel. 
• Opgelet: dit is geen voltijdse betrekking. Afhankelijk van je taal word je een paar keer per jaar opgeroepen. 
Hoe solliciteer je? 
Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 15 september 2019 per post naar de dienst Certificering: Havenlaan 86C bus 212, 1000 Brussel of via e-mail naar ervaringsbewijs@integratie-inburgering.be met in de onderwerpregel ‘Freelance beoordelaar certificeringsproeven sociaal tolken en taaltesten MO’ en voeg ook je vreemde taal toe. 
Voor bijkomende informatie over deze vacature: stuur een e-mail naar ervaringsbewijs@integratie-inburgering.be. Meer informatie over onze werking en sociaal tolken vind je op www.sociaaltolkenenvertalen.be. 
Wie zijn we? 
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt. We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migratie. Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen. Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel. Bij de selectie van kandidaten houden we alleen rekening met je vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, gender doen er niet toe. 
» Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be.
» Bekijk ook ons jaarverslag.
Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Een vergoeding van 50 euro/uur (exclusief btw)
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij ervaringsbewijs@integratie-inburgering.be
    met referentie ‘Freelance beoordelaar certificeringsproeven sociaal tolken en taaltesten MO’
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Tour&Taxis - Havenlaan 86c
1000  Brussel