Freelance gespreksbegeleider Vormingplus Limburg

Vormingplus Limburg organiseert in verschillende gemeenten de gespreksgroep ‘Samenkracht’. Tijdens 10 maandelijkse samenkomsten krijgen de deelnemers zicht op de patronen van eenzaamheid in hun leven. Ze krijgen de kans om hiermee te leren omgaan, hun netwerk uit te breiden of verwachtingen bij te stellen.

Vormingplus zoekt een extra Samenkracht-gespreksbegeleider:

- Je hebt ervaring in het werken met groepen personen in kwetsbare posities.

- Je weet veiligheid, vertrouwen en medeverantwoordelijkheid in een groep te installeren.

- Je laat het gemeenschappelijke belang primeren op individuele belangen

- Je gebruikt methodieken en werkvormen die het groepsproces te bevorderen.

- Je hebt kennis van de sociale kaart en durft doorverwijzen.

Je maakt je samen met een ervaren begeleider de Samenkracht methodiek (draaiboek) eigen. 

Interesse? Stuur een mail naar karolien.nouwen@vormingplus.be met je contactgegevens en licht beknopt je profiel toe. We contacteren je daarna voor een gesprek.

 

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: 40 euro per begeleidingsuur + verplaatsingskosten
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij karolien.nouwen@vormingplus.be
    met referentie gespreksbegeleider2019
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Vormingplus Limburg
cellebroedersstraat 13-15
3500  Hasselt