Functiespecifiek aanwervingsexamen adjunct van de directeur (Architect-) Zakelijk en financieel medewerker

Je bent adjunct van de directeur bij de directie Gebouwen en Patrimonium en ondersteunt bij de optimalisatie van zakelijke , beheersmatige en financiële processen. Je hebt een sterke affiniteit met de bouwwereld in al zijn aspecten: architectuur, vastgoed, onderhoud en patrimoniumbeheer.

Opdrachten

− Recente evoluties binnen de bouwtechnische en vastgoedwereld opvolgen, de wetgeving in verband met overheidsopdrachten, normeringen, beheersystemen,
raamcontracten … implementeren en hierbij ondersteuning bieden aan anderen.
− Nazicht besluitvorming en administratieve bepalingen (collegebesluiten, nota’s, besluiten gemachtigd ambtenaar, publicaties …).
− Patrimoniumbeheer: coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie, professionalisering en monitoring:
o Zakelijk en contractbeheer: implementatie en/of optimalisatie van opvolgsystemen inzake gebruikersovereenkomsten, huisreglementen, huurcontracten,
terugvorderingen, nutsvoorzieningen, belastingen en heffingen, raamcontracten, milieuvergunningen …;
o Vastgoedbeheer: aankoop en inhuren van gebouwen voor eigen diensten en verzelfstandigde eenheden;
o Duurzaamheid en energiebeheer: prospectie, visie- en procesvorming, implementatie.
− Facilitair management informatie systeem (PLANON):
o Optimalisatie en opvolging;
o Inventarisatie en rapportering.
− Financiële opvolging en rapportering:
o Begrotingsopmaak en begrotingswijziging: verdere verfijning van systemen;
o Budgetbeheer.
− Toegangscontrole:
o Uitwerken van participatietrajecten;
o Prospectie, visie- en procesvorming, implementatie in nauwe samenwerking met de dienst ICT
− Het sturen van het participatie- en informatietraject om tot een gedragen eindresultaat te komen voor alle betrokkenen.
− Coördineren van de werkzaamheden en de processen.
− Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid.
− Vertegenwoordigen van de administratie bij interne en externe klanten

 

Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle gevraagde documenten

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs.vgc@vgc.be
    met referentie www.vgc.be/vacatures
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
1000  Brussel


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.