functioneel begeleider

Taakomschrijving

De functionele begeleider voorziet begeleiding op maat via een individueel begeleidingstraject van selectie tot exit, met aandacht binnen het traject voor mogelijke zorg- en sociale begeleiding en vorming op maat.

 •         Zorgen dat de voorziene POPs, loopbaangesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken op jaarbasis gepland, kwalitatief uitgevoerd en administratief verwerkt worden.
 •         Zorgen dat de selectie, het onthaal en de extra ondersteuning bij de start van nieuwe medewerkers, kwalitatief uitgevoerd en administratief verwerkt worden.
 •         Zorgen voor de uitbouw van netwerken i.h.k.v. samenwerkingsverbanden rond sociale en zorgbegeleiding, stage en doorstroom.
 •         Mee input geven voor een kwalitatief HR-beleid en kwalitatieve vorming op maat.
 •         Plannen.
 •         Overleg met operationele werkbegeleiders.
 •         Kennis van gesprekstechnieken
 •         Kennis van socioculturele eigenschappen van verschillende doelgroepen
 •         Kennis van sociale kaart
 •         Kennis van tewerkstellingsmaatregelen
 •         Kennis van arbeidsmarkt(actoren)
 •         Kennis van communicatietechnieken
 •         Kennis van competentiegericht denken
  •         U hebt voeling met de werknemers in een sociaal-economie bedrijf
  •         U beschikt over communicatieve en educatieve vaardigheden
  •         U kan zowel zelfstandig taken uitvoeren als in team functioneren
  •         U bezit praktische kennis van MS Office
  •         U beschikt over een rijbewijs B
  •         Een uitdagende job in een sociaal-economiebedrijf.
  •         Contract voor bedienden bepaalde duur (na positieve evaluatie: onbepaalde duur)
  •         Loon volgens barema PC 327.1, cat.4

De Functionele Begeleider wordt op zijn beurt ondersteund door, en legt verantwoording af aan de functionele stafmedewerker.

Profiel

 

Wij bieden

-         Anciënniteitsregels:

 •   Indien u een gelijkaardige functie uitoefende in een Sociale Werkplaats is de toe te passen anciënniteit gelijk aan de effectieve anciënniteit in dezelfde functie
 •   Indien u niet in een Sociale Werkplaats gewerkt heeft, wordt bij nuttige anciënniteit in een vergelijkbare functie, de helft van de anciënniteit toegekend
 •         Maaltijdcheques € 4,70/gewerkte dag, syndicale premie, eindejaarspremie, personeelskorting, extra verlof op basis van leeftijd, fietsvergoeding
 •         Dagdienst, 38-urenweek
  •         Maak uiterlijk tegen 19 september uw gemotiveerde kandidatuur kenbaar per mail aan jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be
  •         Indien uw kandidatuur wordt weerhouden voor deze job, nodigen wij u graag uit voor een gesprek op
  •         Start is zo spoedig mogelijk voorzien.
  •         Neem vanaf 18/8 gerust contact op met Hadewych Cuppens, hade.cuppens@dekringwinkelzuiderkempen.be

 

Uitvalsbasis

Lierseweg 132 te Herentals.

 

Procedure

25 september 2019, overdag. Hou deze dag alvast vrij in uw agenda.

 

Nog vragen?

of 015/23.73.93

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: volgens PC 327.1, cat. 4
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
De Kringwinkel Herentals
Lierseweg 132
2200  Herentals