Gemandateerde vrijwilliger SPEAK UP BXL

SPEAK UP BXL zoekt (gEMANDATEERDE) VRIJWILLIGERS

Heb jij voeling met Brussel? Engageer jij je graag voor een warme diverse samenleving? Wil jij je stem laten horen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het Minderhedenforum zoekt enthousiaste vrijwilligers die onze achterban willen vertegenwoordigen! Herken jij jezelf in het onderstaande? Neem dan zeker contact met ons op!

doel

-          Het Minderhedenforum wil de superdiversiteit die we terugvinden in de maatschappij laten weerspiegelen in de Nederlandstalige Brusselse overlegstructuren. Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen. Zo nemen we het al meer dan 10 jaar op voor de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. 

-          Het Minderhedenforum wil door zijn project SPEAK UP in Brussel, mensen met migratieachtergrond versterken en ondersteunen om als vrijwilliger of gemandateerde vrijwilliger te gaan zetelen in adviesraden, werkgroepen, overlegstructuren.

-          Kandidaten worden toegeleid naar overlegorganen van het LOP en VGC en andere overlegstructuren in Brussel binnen de beleidsdomeinen : Cultuur, Onderwijs, Tewerkstelling, Welzijn.

-          In deze organen worden belangrijke beslissingen genomen over de desbetreffende organisaties, op die manier wordt de stem van onze achterban meegenomen.

-          Min leeftijd 18 jaar

profiel

-          Voeling met Brussel ( wonen en/of werken in Brussel)

-          Kennis van het beleidsdomein van de adviesraad/overlegorganen

-          Mondigheid

-          Een minimum aan engagement omtrent participatie aan stuurgroepen , raden van bestuur en andere overleg-  en adviesstructuren.

-          Voldoende kennis van het Nederlands : u kan zich uitdrukken en het woord nemen

wij bieden :

-          Vormingsinitiatieven op maat en/of doorverwijzing naar een bestaand aanbod (vb. vergadertechnieken, hoe het woord nemen, … enz.)

-          Ondersteuning/coaching en opvolging vanuit het Minderhedenforum

Toeleiding naar Nederlandstalige participatiestructuren in Brussel

ü  Op de hoogte gehouden worden van thema’s van het beleidsdomein

ü  Uw stem laten doorwegen door advies te geven

ü  Netwerken met belangrijke partners uit het beleidsdomein

PROCEDURE

Na een kennismakingsgesprek word je uitgenodigd voor een intakegesprek.  Nadien kan je deel nemen aan de vormingen.

Aangezien wij een traject op maat aanbieden word je gedurende de periode van februari tot december ondersteund door de medewerkers van de Brusselwerking.

Je komt terecht bij een warme organisatie met een sterke missie en visie. Het Minderhedenforum voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggeven, ongeacht hun sekse, leeftijd , afkomst of handicap.

Ben jij de persoon die mee de achterban wil vertegenwoordigen? Neem dan zeker contact op met Aimée of Raïssa ( medewerkers Brusselwerking) voor 30 maart 2019 via BXL@minderhedenforum.be

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij BXL@minderhedenforum.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Minderhedenforum
Vooruitgangstraat 323/4
1030  Brussel