Gender and Protection humanitarian officer, Great Lake Region

Je taken:

De themaverantwoordelijke Grote Meren, Gender en Bescherming legt verantwoording af aan het hoofd van de dienst Humanitaire Actie en Pleidooiwerk. Hij of zij staat in nauw contact met de functionele referentiepersonen van de afdeling Programma en Pleidooiwerk, zoals Genderrechtvaardigheid of Pleidooiwerk, en in het bijzonder met de hoofd van de dienst Kwaliteit en Organisatorische Ontwikkeling als focuspunt Programmaontwikkeling voor de humanitaire ploeg. In dit kader neemt hij of zij deel aan de relevantie coördinatievergaderingen in de schoot van de afdeling.

 • Je biedt programmaondersteuning aan de landenploegen en neemt actief deel aan de ontwikkeling van humanitaire projectvoorstellen in de Regio van de Grote Meren (50%)

o Je bent het focuspunt Programmaontwikkeling in de humanitaire ploeg. Als dusdanig zorg je ervoor dat de door de ploeg ondersteunde voorstellen in lijn zijn met de kwaliteitsstandaarden van Oxfam en je steunt de uitvoering van het plan voor institutionele financiering.
o In nauwe samenwerking met de dienst Institutionele Partnerwerking steun je de landenploeg Grote Meren in de identificatie van mogelijke financieringsbronnen en met het opstellen van projectvoorstellen, in het bijzonder m.b.t. de thema's bescherming en genderrechtvaardigheid. Indien nodig steun je de landenploeg met analyses van noden, risico's en kwetsbaarheden.
o Je verzamelt en deelt informatie over projecten in loop van uitvoering in de Regio van de Grote Meren.
o Je steunt de landen in de opvolging en de evaluatie van projecten en in het interlandenleerproces (MEAL).

 • Je verzamelt en verspreidt informatie en neemt deel aan pleidooiwerk rond de Regio van de Grote Meren (30%)

o Je volgt en analyseert de humanitaire, politieke, sociale en economische ontwikkelingen in de Regio van de Grote Meren, in het bijzonder de Democratische Republiek Congo en Burundi, en in mindere mate en indien nodig de buurlanden.
o Je ontwikkelt een Europese en Belgische pleidooistrategie Grote Meren, in nauwe samenwerking met de landenploeg en het Europees bureau van Oxfam Internationaal, en geënt op de programma's van Oxfam in de regio;
o Je steunt de landenploeg in het uitwerken van een nationale pleidooistrategie.
o Je volgt en analyseert het beleid van de Belgische en Europese regeringen, in de Democratische Republiek Congo en in de regio van de Grote Meren.
o Je onderhoudt het netwerk van externe contacten om pleidooiwerk te voeden en uit te oefenen naar de Belgische en Europese besluitnemers.
o Je stelt dossiers en nota's op met relevante informatie ter bestemming van de medewerkers van Oxfam en ons netwerk van externe contacten;
o Je ontwikkelt standpunten m.b.t. de politieke en humanitaire situatie en maakt die over aan de communicatie- en campagnedienst.
o Je vertegenwoordigt Oxfam in de schoot van de nationale en internationale netwerken, en indien nodig bij de media. Je neemt actief deel aan nationale en internationale vergaderingen.

 • Je biedt thematische ondersteuning aan de landenploegen m.b.t. bescherming en genderrechtvaardigheid (20%)

o Je assisteert de landenploegen (Grote Meren en andere indien nodig-) om de thema's bescherming en genderrechtvaardigheid in hun pleidooistrategie en hun projectvoorstellen te integreren.
o Je vertegenwoordigt de humanitaire ploeg in de coördinatievergaderingen over deze thema's, met name genderrechtvaardigheid.
o Je zoekt mogelijkheden om deze thema's te integreren in humanitaire projecten en ontwikkelt bewustmakings- en sensibilisatieacties.;

Jouw profiel:

* Je beschikt over een master, ofwel in internationaal recht, ofwel in internationale betrekkingen, of over gelijkwaardige ervaring.
* Je hebt ervaring in het uitvoeren van pleidooiacties op Belgisch en/of Europees niveau.
* Je beheerst de problematiek in de Democratische Republiek Congo en bij uitbreiding die met betrekking tot de regio van de Grote Meren.
* Je bent vertrouwd met het resultaatgericht beheer van de projectcyclus.
* Je hebt goede kennis van het pleidooiwerk en van de activiteiten van de NGO-sector.
* Je beschikt over minstens vijf jaar humanitaire ervaring.
* Je beschikt over uitstekende kennis van Nederlands, Frans en Engels. De kennis van andere talen is een troef.
* Werkervaring met de media is een plus.
* Je bent nauwgezet en resultaatgericht.
* Je bent bereid te reizen.

Oxfam biedt jou:

* Voltijds contract (38u) van onbepaalde duur,
* Werkplaats: Oxfam-Solidariteit, Vier-Windenstraat 60 in 1080 Brussel,
* Bruto maandsalaris : min. € 2.408,53 – max. € 4.083,57 (voor dertig jaar nuttige ervaring) + dertiende maand + maaltijdcheques en extralegaal verlof,
* Indiensttreding : zo snel mogelijk.

Bent u de persoon die we zoeken?

Stuur je motivatieschrijven en je cv ten laatste op 28/06/2018 naar jobs@oxfamsol.be met de vermelding "CG3 DRC".

Voor Oxfam-Solidariteit is kansengelijkheid belangrijk. De kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en bekwaamheden, zonder rekening te houden met leeftijd, oorsprong of geslacht.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij jobs@oxfamsol.be
  met referentie CG3 DRC
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
Oxfam Solidariteit
Vierwindenstraat 60 60
1080  Brussel