Geneeskunde voor het Volk Zelzate zoekt vervangarts – deeltijds of voltijds – als zelfstandige of in dienstverband

Geneeskunde voor het Volk Zelzate is op zoek naar een arts. We zijn een groepspraktijk in forfaitair systeem met 4 vaste artsen, 3 HAIO’s, 5 verpleegkundigen (zowel consultaties in de praktijk als thuisverpleging), 1 psychologe en 1 diëtiste. Er is een stevig onthaalteam en een administratieve ploeg om de artsen te ondersteunen bij de planning, administratietaken,… De (para)medici delen de zorg voor de patiënt via het EMD.

Onze patiëntengroep is een vrij goede weerspiegeling van de Zelzaatse bevolking, zowel in leeftijd als socio-economische achtergrond. We werken op afspraak met de patiënten. Eén arts is per dagdeel verantwoordelijk voor de acute vragen van patiënten en acute huisbezoeken. 

Het aantal uren of dagen dat je werkt is bespreekbaar. Je kan voor de vervanging in vast dienstverband of als zelfstandige bij ons werken. Deze vervanging kan onmiddellijk ingaan of op een later tijdstip. Ook de duur ervan is bespreekbaar.

De groepspraktijk is ook op zoek naar een bijkomende arts in vast dienstverband, door tijdskrediet en politiek mandaat van andere artsen. De vervanging kan dus ook eventueel omgezet worden in een vast dienstverband.   

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: volgens paritair comité wgc's
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij els.vandersypt@gvhv.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Geneeskunde voor het Volk Zelzate - 'De Loods'
Hoogbouwplein 6
9060  Zelzate