Gezinsbegeleid(st)er CIG

Contextbegeleider (M/V) Centrum Integrale Gezinszorg

Het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) begeleidt en ondersteunt kwetsbare jonge gezinnen tot ze op eigen krachten verder kunnen. We bieden zowel residentieel als mobiel ondersteuning. De (aanstaande) moeders zijn max 25 jaar en de kinderen jonger dan 6 jaar. Residentieel hebben we studio’s ter beschikking voor 3 gezinnen en mobiel ondersteunen we 10 gezinnen.

Om ons CIG te versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste en ervaren gezinsbegeleid(st)er voor een deeltijdse opdracht (80%) ter vervanging van collega in zwangerschap..

Functieomschrijving

 Je ondersteunt de ouders in het ouder zijn, partner zijn, kind zijn van, …zowel in de residentiële werking als aan huis.

 Je ondersteunt de ouders vanuit jouw kennis over de ontwikkeling van baby/peuter

 Als contextbegeleider ben je gericht op alle betekenisvolle contextfiguren.

 Vanaf de opstart draag je zorg voor de wederzijdse informatiedoorstroom met respect voor de deontologie.

 Je exploreert de context (gezin en betekenisvolle contextfiguren) met bijzondere aandacht voor de krachtbronnen.

 Je bent verantwoordelijk voor de handelingsplanningscyclus met veel aandacht voor de participatie van familie/context en in goede communicatie met alle betrokken medewerkers.

 Je bent verantwoordelijk voor de tussentijdse verslaggeving (journaal, laptop) en bespreking hiervan zowel met de verwijzers als het cliëntsysteem.

 Je neemt actief deel aan de 2wekelijkse teamvergaderingen, op regelmatige basis coachinggesprekken, intervisies,…

 Je werkt actief mee aan de uitbouw en de vormgeving van het CIG.

 Je staat mee in voor de doorstroming van de visie en de werking van het CIG naar andere organisaties.

 Je neemt in afspraak deel aan externe werkgroepen, overlegplatforms en je werkt gedreven aan de samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Profiel

 Bachelor individueel maatschappelijk

 Bachelor in de orthopedagogiek

 Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind

 Kennis Infant Mental health strekt tot aanbeveling

 Ofwel een basisopleiding in de sociale sector en gelijkgesteld door middel van ervaring als gezinsbegeleider vanuit het contextueel gedachtegoed

 Minimum 2 jaar ervaring, bij voorkeur in de bijzondere jeugdzorg

Competenties

 Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en handelt met een sterke daadkracht vanuit het kader van meerzijdige partijdigheid.

 Je kent de contextuele benadering en kan er volgens handelen.

 Je hebt zicht op rechten en plichten van jongeren en ouders in de jeugdzorg

 Je kan initiatief nemen

 Je toont een sterk relativerend vermogen

 Je gaat voor teamwerk, je bent een echte netwerkenbouwer

 Je bent sociaal vaardig

 Je kan je werk organiseren

 Je kan vraag gestuurd werken

 Je kan werken met weerstand

 Je kan de principes van open verslaggeving toepassen

 Je kan creatief omgaan met verschillende doelgroepen

 Je handelt volgens de deontologie van het beroepsgeheim

Basishouding

 Je bent in staat om te reflecteren over eigen handelen

 Je bent actief luisterbereid

 Je werkt vanuit een breed sociaal engagement

 Je streeft een hoge mate van echtheid na

 Je benadert de cliënt en zijn context respectvol

 Je streeft transparantie na

 Je werkt emancipatorisch

 Je werkt verbindend

 Je beschouwt de cliënt en zijn context als actieve partners in het hulpverleningsproces

 Je bent kritisch ingesteld

 Je stelt je flexibel op naar je collega’s, inspringen, avondwerk, weekendwerk

Aanbod

 Je komt terecht in een positieve, mensgerichte en dynamisch sociale organisatie.

 We bieden je een vervangingscontract met een jobtime van 80% aan.

 Je werkt in een flexibel uurrooster, dat je in overleg met je coördinator/verantwoordelijke afstemt op de noden van de lopende begeleidingen. Je werkt 1 op 2 weekends en feestdagen worden verdeeld onder de collega’s.

 Met de collega’s van de actieve nacht waarborg je de continuïteit van de hulpverlening.

 Je bent vaak onderweg (eigen wagen is dan ook noodzakelijk) in functie van de begeleidingen (huisbezoeken, contacten met andere hulpverlenende instanties, contextactoren en andere …

 Verloning als bachelor, barema max B1C, PC 319.01, met overname van anciënniteit mits goedkeuring door dienst Jongerenwelzijn.

 Daarnaast bieden wij je werkondersteuning voor persoonlijke groei aan en de mogelijkheid tot het volgen van vorming en bijscholing.

Heb je interesse voor deze job, dan kan je solliciteren door je CV en motivatiebrief te sturen naar Annick Vermeire op het mailadres vermeire.annick@begeleidingstehuis-sjb.be

Sollicitaties worden ingewacht tot 12.05.19.

Details Meer informatie Werkgever
CIJG SJB
Kiekenstraat 4
9000  Gent