Gezinsbegeleider 1 gezin 1 plan

 • pedagogische begeleiding van ouders aan huis ter ondersteuning van hun opvoedingstaak

 • het verstrekken van pedagogische adviezen

 • een hulpverleningsaanbod aanbieden dat de algemene ontplooiing en ontwikkeling van kinderen stimuleert

 • binnen de methodiek 1 gezin 1 plan:

 • legt de gezinsbegeleider de regie van de hulp zo veel mogelijk bij het gezin

 • organiseert of ondersteunt de gezinsbegeleider de nodige/gepaste hulp op verschillende levensdomeinen waar zich problemen voordoen en die een invloed kunnen hebben op de opvoeding

 • werkt de gezinsbegeleider samen met zowel het formeel als het informeel netwerk van de cliënt, via netwerkoverleg, ten einde de zorg te coördineren in afstemming met het gezin

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon:  een loon van opvoeder bijzonder jeugdzorg (conform paritair comité 319), met overname relevante anciënniteit
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij lieve.saerens@emmaus.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
CKG Betlehem
Edgard Tinellaan 2b
2800  Mechelen