Gezinscoach (M/V)

Vzw RADAR in TERNAT zoekt:

               Een GEZINSCOACH (M/V)

Benaming: Gezinscoach  1G1P (M/V),   Voltijds (38u) of ½ tewerkstelling (19u)

Omschrijving:

RADAR vzw is een ambulante thuisbegeleidingsdienst erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de bijzondere jeugdzorg. We bieden aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. Daarnaast is RADAR vzw een actieve partner in het samenwerkingsverband ‘ éen gezin - éen plan’  in de regio Asse-Meise-Vilvoorde, voor meer informatie over 1 gezin 1 plan Asse Meise Vilvoorde zie www.1g1p.be.

Functie:

 •   Je functie is hoofdzakelijk gericht op het aanbieden van snelle hulp (binnen de maand), op maat samen met en onder regie van het gezin. Het gaat vooral om gezinnen die problemen ervaren op psycho-sociaal en socio-economisch gebied, soms gepaard gaande met acute problemen en crisissituaties in complexe gezinssituaties. 
 •   De doelstelling hierbij is om het zelf oplossend vermogen van gezinnen ten aanzien van problemen te vergroten, zodanig dat ze op eigen kracht opnieuw verder kunnen.
 •   Om dit te bewerkstelligen, faciliteer je  een plan van aanpak, maak je een gezinsplan op, gericht op de krachten van het gezin en het betrekken van het (in)formele netwerk.
 •   Daarnaast willen we voor die gezinnen die een hulpvraag RTJ hebben, maar nog geen perspectief hebben voor het opstarten van een begeleiding door een reguliere RTJ-dienst, reeds een vorm van hulp (overbruggingshulp) installeren om escalatie te voorkomen en meer ingrijpende vormen van hulpverlening tevermijden. 
  •   Je maakt deel uit van het 1G1P-team bestaande uit de Eerstelijns-psychologen en de Gezinscoaches van het samenwerkingsverband Asse – Meise – Vilvoorde.
  •   De gezinscoach is ingebed binnen de reguliere RTJ teams van de partners van het samenwerkingsverband, en heeft in deze zin een belangrijke (kruisbestuivende) brugfunctie. De gezinscoach werkt echter exclusief in functie van het samenwerkingsverband.
  •   Je rapporteert aan de coördinator van het samenwerkingsverband.
 •   Minimum bachelor-diploma hoger onderwijs korte type A1 in een menswetenschappelijke richting. Kandidaten met andere relevante ervaring komen ook in aanmerking. 
 •   Relevante werkervaring in de sector (non-profit/welzijnswerk) is een pluspunt. 
 •   Bereidheid tot avondwerk, volgens de noden van het gezinssysteem.
 •   Talenkennis: FRANS (goed), NEDERLANDS (zeer goed). 
 •   In het bezit zijn van een rijbewijs B en een wagen.
 •   Getuigschrift goed gedrag en zeden - model 2
  •   Contract van onbepaalde duur, indiensttreding zo snel mogelijk.
  •   Verloning volgens PC 319.01 (B1c) met overname anciënniteit 
  •   Tijdregeling:  Voltijds (38u) of Halftijds  (19u/week). 
  •   Tussenkomst woon-werkverkeer
  •   Plaats tewerkstelling Regio Asse - Meise –Vilvoorde (standplaats in TERNAT)

Aanbod:

Sollicitatieprocedure: Graag vóór  15  juli 2019  cv en motivatiebrief t.a.v. Dhr Pieter Lanckman, coördinator 1G1P , Assesteenweg 220 te 1740 Ternat

Email: pieterlanckman@1g1p.be

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Barema PC 319.01 (B1C) met overname ancieniteit
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij pieterlanckman@1g1p.be
  met referentie www.1g1p.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
vzw RADAR
Assesteenweg 220
1740  Ternat