Gezinsmedewerker Crisishulp aan Huis - ad interim

We zoeken een voltijds gezinsmedewerker Crisishulp (m/v) met als opdracht Crisishulp aan Huis.

Bepaalde duur

‘De Cocon’ is een organisatie die intensieve hulpverlening aan huis aanbiedt binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Deze functie situeert zich binnen de dienst Crisishulp. Crisishulp heeft als werkingsgebied Oost-Vlaanderen.

Crisishulp aan Huis is een vorm van hulpverlening aan gezinnen in crisissituaties waarbij één of meer kinderen dreigen uithuisgeplaatst te worden. Het doel van CaH is om het gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van één of meer kinderen te voorkomen. De veiligheid van de kinderen staat voorop. De geboden hulp sluit aan bij de behoeften van het gezin en is erop gericht om dat wat goed gaat te versterken. De hulp is kortdurend, mobiel en intensief, en vindt plaats bij het gezin thuis. Gedurende ongeveer vier weken is er gemiddeld zeven uur per week een gezinsmedewerker in het gezin aanwezig. De gezinsmedewerker houdt voor de huisbezoeken zoveel mogelijk rekening met de agenda van het gezin. Daarnaast is er een bereikbaarheidsregeling waardoor de gezinnen vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week contact kunnen opnemen met een gezinsmedewerker (beurtrolsysteem). 

1           Doel van de functie

De hoofdopdracht bestaat uit crisishulpverlening aan huis gericht naar gezinnen met kinderen van 0 tot 17 jaar (tot en met) die zich in een acute en escalerende crisissituatie bevinden, waarbij vaak een uithuisplaatsing dreigt. De begeleiding gebeurt volgens vaste methodes, gebaseerd op Families First en Ambulante Spoedhulp.

Mobiele, intensieve, kwalitatieve crisishulpverlening bieden aan gezinnen in een perspectiefloze opvoedingssituatie, met als voornaamste doelen: uithuisplaatsing van één of meerdere minderjarigen te vermijden en gezinnen opnieuw opvoedingsperspectief te bieden. 

2           Taken

-          Als begeleider sta je in voor een professionele en kwalitatieve vraagverheldering en diagnostiek in samenwerking met het cliëntsysteem.

-          Als begeleider bied je in je begeleidingswerk praktische hulp om de balans tussen draaglast en draagkracht in het cliëntsysteem te verbeteren. Als begeleider richt je je tevens op het aanleren en versterken van praktische en sociaalemotionele vaardigheden bij de cliënten (het cliëntsysteem), je fungeert daarbij als rolmodel of zet anderen in als rolmodel. Je richt je op de verbetering van de communicatie tussen de gezinsleden onderling, met belangrijke personen uit het netwerk van de cliënt of het cliëntsysteem. Je helpt om het sociale netwerk te herstellen en te versterken. Naast verbale contacten zijn er handelingscontacten in het gezin in de vorm van oefenen van nieuw gedrag, analyseren van videobeelden en ontwikkelen van manieren en middelen ter versterking van het effect van het handelen.

-          Verantwoording en registratie van de geboden hulpverlening en de behaalde resultaten zijn belangrijke onderdelen van jouw werk. Om de kwaliteit van de hulpverlening te garanderen moeten de voortgang en het resultaat van het hulpproces transparant zijn. Dat geldt zowel voor jouw inzet als begeleider als voor de inzet van andere betrokkenen. Je maakt met het cliëntsysteem – en eventueel de andere betrokken partijen – afspraken over de wijze waarop de behaalde resultaten worden geëvalueerd. Tevens bespreek je regelmatig de begeleidingen met de werkbegeleider, gericht op de realisatie van de begeleidingsdoelstellingen.

-          Als begeleider neem je deel aan overleg en collegiale consultatie. Je draagt bij aan de verantwoording van het werk van de organisatie en treedt op als ambassadeur voor de organisatie. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid voor de dienst en de organisatie en biedt inzicht in de kwaliteit van het werk door te werken met het registratiesysteem van de organisatie. Je inventariseert en signaleert gewenste veranderingen in de hulp- en dienstverlening. Daarbij maak je gebruik van beschikbare methodieken, richtlijnen en standaarden en bewaak je de balans tussen werkdruk en zorgvuldige uitvoering. Je overlegt met je leidinggevende over je inzet en stelt je open voor toetsing en bewaking.

-          Samen met andere medewerkers verzeker je de permanentie (bereikbaarheidsregeling) voor gezinnen in begeleiding. 

3           Technische vereisten

3.1          Absolute vereisten

-          Diploma hoger onderwijs bachelor (graduaat) of diploma master (licentiaat) in een menswetenschappelijke richting.

-          In het bezit zijn van een rijbewijs B en beschikken over een wagen.

-          Beschikken over een getuigschrift van goed gedrag en zeden (model 2).

-          Bereidheid tot frequent avond- en sporadisch weekendwerk, volgens de noden van het cliëntsysteem.

3.2          Andere vereisten

-          Beschikken over relevante ervaring in de hulpverlening (bij voorkeur in crisishulpverlening).

-          Snelle beschikbaarheid.

 

4           Wij zoeken ter versterking van ons team iemand met de volgende attitude, competenties en vaardigheden als mens en als hulpverlener

-             Een hulpverlener met authentieke, respectvolle, integere, participatieve en warme basishouding ten aanzien van het cliëntsysteem. Dat houdt een fundamenteel engagement in om te doen wat nodig is op het moment dat het nodig is (ook al vergt dat een extra investering, bovenop het gewone).

-             Een hulpverlener met goede organisatorische vaardigheden die communicatief, planmatig en logisch, overzichtelijk en flexibel is in de uitbouw van de begeleiding en de handen uit de mouwen steekt als het nodig is.

-             Een hulpverlener die beschikt over een brede vorming en kennis. Naast de professionele kennis moet de hulpverlener beschikken over een breed gamma van praktische kennis en vaardigheden dat in het cliëntsysteem kan worden ingezet. We hechten veel belang een goede kennis van methodisch werken met als onderliggende theoretische kaders oplossingsgerichte werken, operante leertheorie en systeemtheorie, aan beroepsgeheim, ontwikkelingspsychologie enz.)

-             Een hulpverlener die beschikt over goede diagnostische vaardigheden (observatie, gebruik van diagnostische vragenlijsten, enzovoort).

-             Als mens en hulpverlener ben je een zelfkritische persoon, met een lerende opstelling en drive.

-             Een positieve maatschappelijk geëngageerde persoon in woorden, daden en uitstraling.

-             Een dynamische, creatieve en ondernemende persoonlijkheid die zelfstandig kan werken.

-             Een fijne constructief-kritische collega. Collegialiteit houdt in dat je je collega’s helpt en ondersteunt als dat nodig is om hun werk goed en correct uit te voeren. Je geeft energie aan je collega’s op momenten dat het moeilijker gaat. Daardoor lever je een positieve bijdrage aan de (werk)sfeer.

-             Actieve kennis van de Franse en de Engelse taal is een pluspunt. 

5           Ons aanbod

-             Een bediendecontract met een opdrachtbreuk van 38/38. Het contract is een contract van bepaalde duur (X tot en met 31 december 2019).

-             Salariëring: begeleider klasse 1, volgens pc 319.01 - loonschaal B1c (het barema is raadpleegbaar via http://www.som.be/site/over/service/48/baremas.htm ). Relevante ervaring die door de Vlaamse Overheid, Agentschap Jongerenwelzijn wordt erkend, wordt meegerekend.

-             Extra legaal voordeel: maaltijdcheques.

-             Een vergoeding per kilometer voor het gebruik van de privéwagen bij dienstverplaatsingen (zoals bepaald in pc 319.01).

-             Een goede vorming, training en bijscholing eigen aan de werkvorm.

-             Een goed uitgebouwde ondersteuning bij het werk en coaching bij persoonlijke professionele ontwikkeling. 

6           Hoe solliciteren?

Bezorg zo snel mogelijk en tegen ten laatste zondag 4 augustus 2019 (tot en met)

a) uw gemotiveerde kandidatuurstelling,

b) uw curriculum vitae,

aan De Cocon, Jeugdhulp aan Huis, t.a.v. Wim Taels, op dit e-mailadres: jobs@decocon.be

 

7           Bijkomende informatie

 Meer informatie over De Cocon, Jeugdhulp aan huis, vind je op onze website: www.decocon.be.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: begeleider klasse 1, volgens pc 319.01 - loonschaal B1c (het barema is raadpleegbaar via http://www.som.be/site/over/service/48/baremas.htm). Relevante ervaring die door de Vlaamse Overheid, Agentschap Jongerenwelzijn wordt erkend, wordt meegerekend
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs@decocon.be
    met referentie T.a.v. Dhr. Wim Taels
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Ham 133
9000  Gent