Gezinsondersteuners gezocht

JOUW PROFIEL

• Heb een groot hart voor kinderen en hun ouder(s)?
• Heb je 2 tot 4 uurtjes tijd vrij per week, vaak na schooltijd?
• Bied je graag een luisterend oor aan anderen?
• Vind je het leuk om activiteiten te ondernemen met kinderen (en hun ouders)?
• Ken je Aalst goed en vind je het leuk om een gezin uit jouw buurt wegwijs te maken ?

WIE ZIJN WIJ

Domo vzw is een autonome vzw die preventieve gezinsondersteuning aan huis biedt door vrijwilligers. Onze werking is in Aalst ingebed in het Huis van het Kind en erkend door Kind en Gezin. We zijn actief in heel wat gemeenten in Vlaanderen.

Als gezinsvrijwilliger kom je wekelijks aan huis bij je Domo gezin. De coördinator peilt bij de ouders naar hun noden en wensen. Deze geven zelf aan op welk terrein en hoe het stuk gezinsweg mee bewandeld kan worden. De vrijwilliger 'is er', luistert naar de ouders zonder iets op te dringen, wisselt ervaringen uit en steunt en bevestigt hen. Wat je doet binnen het gezin, gebeurt telkens in overleg met de ouders en afhankelijk van de noden van het gezin.
De vrijwilligers blijven gemiddeld 1 jaar in een gezin en krijgen daarbij ondersteuning van de coördinator. De groep gezinsvrijwilligers komt 1x in de maand samen voor een intervisie/vorming, dit vindt plaats in het Huis van het Kind.

Centraal staan volgende pijlers:

• Luisteren, zonder te oordelen;
• Fijne activiteiten doen met de kinderen die hen stimuleren en hun talenten zichtbaar maakt;
• Ouders helpen om de noden van hun kleine kinderen beter te begrijpen;
• Samen met de ouders bekijken of bijkomende (professionele) ondersteuning nodig is, eventueel met hen meegaan indien de drempels te hoog zijn;

Door de ouders te stimuleren om hun kracht te (her)vinden kunnen ze moeilijke situaties het hoofd bieden, weer grip krijgen op hun leven en hun zelfvertrouwen herwinnen. De vrijwilliger ondersteunt gezinnen bij het herstellen of opbouwen van hun sociale netwerk door een brede waaier aan buitenshuisactiviteiten aan te bieden.

WAT BIEDEN WE

• Als Domo vrijwilliger krijg je de kans om je talenten te gebruiken!
• Je maakt deel uit van een enthousiaste groep mensen die regelmatig samenkomt om ervaringen te delen.
• Je kunt regelmatig vormingen volgen over interessante thema's (kansarmoede, de sociale kaart, stress bij gezinnen.)
• Een degelijke basisvorming voor de start en begeleiding door de coördinator.

MEER INFO EN CONTACT
Domo Aalst
Huis van het Kind
Coördinator: Caroline Werlingshoff
0492 06 31 11
caroline.werlingshoff@domovzw.be
www.domovlaanderen.be
https://www.facebook.com/DomoafdelingAalst/

Details Meer informatie Werkgever
Domo Aalst
Grote Markt 3
9300  Aalst