Groepswerker armoede

Teledienst vzw is ontstaan in 1983 en is gegroeid tot een “vereniging waar armen het woord nemen”. Teledienst is er voor iedereen in Ninove die moet afrekenen met uitsluiting en armoede op verschillende levensdomeinen (huisvesting, onderwijs, vrije tijd, gezondheid,…)

Basiswerking: In onze brede en laagdrempelige onthaalwerking proberen we mensen met armoede-ervaring te bereiken via het praatcafé en sociaal restaurant, de sociale kruidenier, het uitpasloket en de vervoersdienst.

Beleidswerking: We werken groepsmatig rond zaken die mensen in armoede uitsluiten en we gaan na in welke mate het beleid hierbij een rol speelt. Vanuit hun eigen armoede-ervaring leggen mensen de knelpunten bloot en formuleren we voorstellen tot verbetering ten aanzien van politieke verantwoordelijken en hulp- en dienstverleners.

Actueel werken we in onze themagroep (de “cultureclub”) aan het grondrecht vrije tijd. Om onze themawerking verder uit te bouwen en te doen groeien, zijn we op zoek naar een groepswerker armoede.

Jouw Taken
-Je bent verantwoordelijk voor onze bestaande themawerking (cultuur) en de uitbouw van het beleidswerk.
-Je zoekt naar manieren om van onze vereniging een laagdrempelige ontmoetingsplaats te maken voor zoveel mogelijk mensen in Ninove.
-Je legt de link tussen het themawerk en het lokaal, Vlaams en federaal armoedebeleid. Je versterkt mensen in armoede om zelf hun stem te laten horen bij de beleidsmakers en zoekt samen met hen naar gepaste strategieën om aan beleidsbeïnvloeding te doen.
-Je organiseert activiteiten binnen Teledienst die bijdragen aan groepsvorming, inspraak en emancipatie. Je gaat hierbij participatief te werk: je zoekt naar mogelijkheden om dit activiteitenaanbod samen met de doelgroep te organiseren.
-Je werkt aan empowerment van mensen in armoede door vormingen op maat aan te bieden van de doelgroep.
-Je bouwt lokaal een netwerk uit met organisaties die werken rond vrije tijd. Je gaat samen met mensen in armoede in dialoog met organisaties, instellingen, enz. om de toegankelijkheid van hun diensten te verbeteren.
-Je coacht de vrijwilligers in verschillende projecten. Hierbij heb je speciale aandacht voor de vrijwilligers uit de doelgroep.
-Je draagt samen met vrijwilligers en teamleden zorg voor de dagelijkse werking van Teledienst en bent bereid om ook uitvoerende en praktische taken hierin op te nemen.
-Je ondersteunt mensen via individuele gesprekken. Je kent de sociale kaart en kan hen waar nodig doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

 Jouw Profiel
-Je hebt bij voorkeur een diploma in een sociaal-culturele of pedagogische richting.
-Je legt gemakkelijk contacten met mensen. Je kan goed luisteren naar mensen en kan hun gemeenschappelijke noden en wensen omzetten in strijdpunten. 
- Je hebt inzicht in armoede en sociale uitsluiting. Ervaring met de doelgroep en werken in een multiculturele omgeving is een pluspunt. Je gelooft in de kracht van mensen in armoede.
-Je kan makkelijk een netwerk uitbouwen met verschillende stakeholders: mensen in armoede, officiële instanties, scholen, organisaties, overheden,….
-Groepsdynamica en vergadertechnieken zijn jou niet vreemd. Je kan mensen en vrijwilligers motiveren
-Je kan vlot rapporteren, presentaties en vormingen geven.
-Je staat open voor overleg en hebt zin voor initiatief.
-Je bent stressbestendig, flexibel en steekt de handen uit de mouwen.
-Beschikken over een rijbewijs is een pluspunt.

Wij bieden:

-Een voltijds contract met verloning volgens barema PC 329. Andere tewerkstelling (80%) valt te bespreken.
-Een uitdagende job die bijdraagt tot structurele armoedebestrijding
-Opleiding en vorming (via het Netwerk tegen Armoede en/of andere kanalen)
-Terugbetaling vervoer

Praktisch:
Bezorg ons voor 5 januari 2020 een sollicitatiebrief met cv.
Versturen naar Oude Kaai 13, 9400 Ninove of mailen naar sofie.van.keymeulen@teledienst-ninove.be
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd op een gesprek eind januari.
Indiensttreding: februari 2020
Meer info? Sofie.van.keymeulen@teledienst-ninove.be

Details Meer informatie
  • 054322454
Werkgever
Teledienst vzw
Oude kaai 13
9400  Ninove