Halftijdse Bemiddelaar in Familiezaken

Een greep uit je takenpakket:

- Je informeert ouders en ex-partners over de verschillende mogelijkheden om te komen tot een regeling (i.v.m. kinderen, goederen);

- Je start en voltooit ouderschaps- of scheidingstrajecten met het oog op een overeenkomst in het belang van het kind;

- Je formaliseert en stelt verzoekschriften en bemiddelingsovereenkomsten op;

- Waar nodig zorg je voor een externe doorverwijzing naar de meest geschikte organisatie/netwerkpartner.

 

Profiel:

- Je hebt voeling met het algemeen welzijnswerk en haar prioritaire, kwetsbare doelgroep;

- Je kan een juridisch kader ombuigen naar een welzijnskader;

- Je werkt empowerend en schept een kader waarin mensen weloverwegen keuzes kunnen maken; je werkt bovendien meerzijdig partijdig en hebt oog voor de context en de impact van scheiding op verschillende levensdomeinen;

- Je bent in staat conflicten te hanteren;

- Familierecht (procedures, ouderlijk gezag, verblijfs- en kostenregeling kinderen, persoonlijk onderhoudsgeld, …) kent voor jou geen geheimen en je kan deze op een laagdrempelige manier vertalen;

- Je beschikt over een diploma hoger onderwijs menswetenschappen en/of een juridische opleiding. Bovendien ben je in het bezit van een erkenning als bemiddelaar of voltooi je minstens dit schooljaar hierin een erkende opleiding;

- Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden en een goede basiskennis Frans en Engels;

- Je gebruikt de meest courante MS Office pakketten;

- Ervaring als bemiddelaar is een pluspunt.

 

Wij bieden:

- Een halftijdse functie van onbepaalde duur (19 uur);

- Verloning volgens PC 319.01, barema B1C met gelijkstelling van relevante beroepservaring en een hospitalisatieverzekering;

- Een interessante verlofregeling: 8 extra verlofdagen en VIA dagen vanaf 35 jaar;

- Mogelijkheid tot het volgen van vorming en opleiding; inhoudelijke ondersteuning door ervaren collega’s met expertise in dit domein.

- Plaats van tewerkstelling is Asse (Zellik) en Vilvoorde.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Verloning volgens PC 319.01, barema B1C met gelijkstelling van relevante beroepservaring • Interessante verlofregeling: extra verlofdagen en VIA-dagen vanaf 35 jaar
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij griet.gordts@cawhallevilvoorde.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CAW Halle-Vilvoorde
Poverstraat 75
1731  Asse