HALFTIJDSE MEDEWERK.ST.ER interlevensbeschouwelijk netwerken in de stad Antwerpen

ORBIT zet creatief en verbindend in op samenleven in een religieus en levensbeschouwelijk divers Vlaanderen. ORBIT heeft ervaring en expertise in het uitbouwen van lokale initiatieven die de interlevensbeschouwelijke ontmoeting, kennismaking en samenwerking bevorderen.

Daartoe versterkt ORBIT haar team met een halftijdse projectmedewerk.st.er ‘interlevensbeschouwelijk netwerken’ met standplaats in en met de steun van de Stad Antwerpen. Het project is ontwikkeld en wordt begeleid door ORBIT Antwerpen en ORBITvzw.

Wat vragen wij van jou?

- Je kunt je akkoord verklaren met de missie, waarden en doelstellingen van ORBIT vzw.

- Je hebt kennis van zaken over en interesse in de levensbeschouwelijke diversiteit.

- Je wil lokale initiatieven in de stad Antwerpen begeleiden, in direct contact met de verschillende actoren.

- Je beschikt over vaardigheden en/of ervaring voor constructief overleg met vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke groepen en met een stedelijke administratie.

- Je beschikt over goede communicatievaardigheden.

Wat zijn je taken?

- Je inspireert, documenteert, ondersteunt en begeleidt de samenwerking tussen levensbeschouwingen en religies door kleinschalige initiatieven.

- Je brengt een breed publiek en scholieren in contact met de levensbeschouwelijke/religieuze diversiteit in hun stad, door muziek, ontmoeting, dialoog, lezingen en bezoeken aan gebedshuizen.

- Je bevordert wederzijdse ontmoetingen en de uitbouw van banden met en tussen diverse religieuze en levensbeschouwelijke groepen in samenwerking met Platform van Antwerpse Religies en Levensbeschouwingen (PAREL).

- Je brengt gidsen samen voor een concreet aanbod van levensbeschouwelijke wandeltochten en organiseert interlevensbeschouwelijke ontmoeting rond de huistafel bij een maaltijd.

Wat hebben wij je te bieden?

- Een halftijdse tewerkstelling van bepaalde duur tot 31 december 2020 met onmiddellijke indiensttreding. De organisatie voert gesprekken voor een verlenging van het project.

- Een verloning naar loonschaal B1B Paritair Comité 329.

- Een secretariaat in Antwerpen.

- Een vergoeding woon-werkverkeer en 13de maand / eindejaarspremie.

- Een fietsvergoeding of/en vergoeding openbaar vervoer voor werkopdrachten.

- Er gelden glijdende werkuren en er is een urencompensatie voor avond - en weekendwerk.

- Een ORBIT-team dat thuis is in de wereld van diversiteit & migratie.

ORBIT vzw maakt werk van een diversiteitsbeleid.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: B1B Paritair Comité 329
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij johan@orbitvzw.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
ORBITvzw
Huidevettersstraat 165
1000  Brussel