Halftijdse toeleider inloopcentrum Zellik (vervangingscontract van april tot minstens eind augustus 2019)

CAW Halle-Vilvoorde, met zetel te Asse, is een door de Minister van Welzijn erkend Centrum Algemeen Welzijnswerk in volle expansie en actief in de brede zorgregio’s Halle, Asse, Vilvoorde en Tervuren.
CAW Halle-Vilvoorde wil de samenleving waarvoor ze zich inzet, zo goed mogelijk weerspiegelen. We streven naar diversiteit binnen onze selecties.

Een greep uit het takenpakket:
Als hulpverlener in het inloopcentrum sta je in voor de eerstelijnshulpverlening naar de cliënten. Op een laagdrempelige, participatieve, empowerende en flexibele manier bied je de cliënt een gepaste ondersteuning met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en personen. Je bevordert het sociaal-maatschappelijk functioneren van de cliënt en je speelt proactief in op de noden van de cliënten die je bovendien in de ruime maatschappij signaleert.
De belangrijkste doelstellingen:
 Je legt contacten met mensen in armoede en bouwt een ontmoetingsplaats met hen uit;
 Je bent mee verantwoordelijk voor de planning en organisatie van een breed activiteitenaanbod;
 Je kan vlot omgaan met verschillende culturele doelgroepen waar het CAW zich tot richt;
 Je gaat actief aan de slag met (doelgroep)vrijwilligers die de werking van het inloopcentrum ondersteunen;
 Je bent sterk in netwerking en bevordert de samenwerking met externe hulpverleners en opbouwwerkers uit de regio Asse;
 Je kan op een laagdrempelige manier de hulpvraag ontvangen en een gepast hulpverleningsvoorstel formuleren;
 Je gaat outreachend aan de slag en zorgt voor toeleiding van die cliënten die moeilijk de weg vinden naar andere diensten/organisaties.

Profiel:
 Je beschikt over een diploma hoger onderwijs menswetenschappen of kan relevante ervaring aantonen;
 Je hebt ervaring met het werken met groepen;
 Je hebt zin voor initiatief, gaat graag op pad en legt vlot contact met anderen (potentiële bezoekers en externe partners);
 Je bent praktisch en kritisch ingesteld;
 Je hebt een goede kennis van de sociale kaart en weet waar een CAW voor staat;
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden; kennis van andere talen is een pluspunt.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon:  Verloning volgens PC 319.01, barema B1C met gelijkstelling van relevante beroepservaring en een hospitalisatieverzekering;  Interessante verlofregeling: 8 extra verlofdagen en VIA-dagen vanaf 35 jaar;
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij christine.geeraert@cawhallevilvoorde.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Inloopcentrum Zellik
Poverstraat 75
1731  Asse