Head of Volunteer Work

Damiaanactie VZW is een Belgische medische ontwikkelings-NGO die het verschil maakt in de wereldwijde strijd tegen lepra, tuberculose en ander verwaarloosde armoedeziekten. Dankzij fondsenwerving slaagt Damiaanactie erin zich in te zetten voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg, re-integratie van getroffen personen en algemene sensibilisatie voor medische en sociale aspecten van de ziekten. Hierbij gaat Damiaanactie uit van haar fundamentele waarden : pluralisme, onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid.

Om het Directieteam te versterken en de strategische ambities waar te maken, is Damiaanactie op zoek naar (m/v):

Head of Volunteer Work
Charismatische leidersfiguur, dichtbij de actie op het  terrein

Uw Functie :

Je bent verantwoordelijk om het Belgische vrijwilligersnetwerk een duidelijk nieuw kader te geven met bijhorende verantwoordelijkheden, rekening houdend met de strategische doelstellingen, dit met het oog op het toekomstbestendig maken en doen groeien van dit netwerk.
In het kader daarvan en binnen de Belgische context :

*Neem je initiatieven om het vrijwilligersnetwerk verder uit te bouwen en te beheren.
*Ben je het gezicht en contact voor het vrijwilligersnetwerk.
*Zorg je voor de nodige sensibilisering naar het publiek toe vanuit het vrijwilligersnetwerk en sta je in voor de praktische ontwikkeling en uitvoering van een educatief pakket naar scholen toe en dit binnen de door het Head of Communication & Fundraising gedefinieerde kader.
*Sta je in voor fondsenwerving, voornamelijk door campagnewerking (stiftenverkoop e-2-e), actiedag, events en dergelijke en dit binnen de door het Head of Communication & Fundraising gedefinieerde kader. Je bent verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het volledig traject van voorbereiding tot nazorg, evaluatie en resultaat.
*Sta je open om flexibel om te gaan met de toekomstige evoluties van de organisatie en de daarbij horende wijzigingen in de invulling van het huidig takenpakket, meer nog, je bent hiervoor mee de drijvende kracht.
*Ben je verantwoordelijk voor een effectief en efficiënt financieel en logistiek management met betrekking tot het vrijwilligersnetwerk.
*Vertegenwoordig je Damiaanactie in de verschillende organen.

Je maakt deel uit van het Directieteam en rapporteert rechtstreeks aan de Algemene Directeur.

Uw profiel :

*Je denkt en ageert op masterniveau en kan terugvallen op minimaal 10 jaar relevante werkervaring waaronder ervaring met vrijwilligerswerking.
*Je hebt ervaring in projectwerking, kan een plan opmaken en uitwerken en bent bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken om projecten te realiseren.
*Je bent in staat de verantwoordelijkheid op te nemen voor de groei en de volledige werking van het vrijwilligersnetwerk in België.
*Je bent sterk in netwerking en bouwt vlot nieuwe (vertrouwens)relaties op.
*Je bent een sterke people manager en kan zowel intern als extern een groep inspireren en motiveren danzij je uitstekende luister- en communicatieve vaardigheden.
*Je voelt je uitstekend in je sas om voor een grote groep externen het woord te nemen.
*Affiniteit en ervaring met de educatieve sector is een extra troef.
*Je bent besluitvaardig, oplossingsgericht, innovatief, dynamisch en geëngagaeerd.
*Je bent flexibel om waar nodig ook s'avonds of in het weekend je in te zetten voor activiteiten van Damiaanacite.
*Je draagt een warm hart voor de missie en waarden van Damiaanactie en de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.
*Je bent vlot in beide landstalen en het Engels.

Ons aanbod :

*Damiaanactie biedt een boeiende en gevarieerde functie binnen een stimulerende, internationale werkomgeving.
*Je krijgt een functie met een grote toegevoegde waarde voor één van de bekendste NGO's van het land.
*Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur, met een competitief salaris, een hospitalisatie- en groepsverzekering en andere extra-legale voordelen.

Interesse?

Ga naar https://jobs-eu.hudson.com/nl-be/head-of-volunteer-work-brussel-113443 of contacteer Greg Antierens, tel +32 (0)2/6102774" .

Uw sollicitatie zal snel en vertrouwelijk behandeld worden.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie Head of Volunteer Work
  • Indiensttreding:
Werkgever
Damiaanactie VZW
Leopold II-laan 263 263
1081  Brussel