Helpdesk en operationeel medewerker ICT niv B (m/v/x)

                          

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Helpdesk en operationeel medewerker ICT (m/v/x)

Niveau B

externe selectie

Referentienummer: 9156-022 B

 

Functie

Doel

 

Als ICT Medewerker - Helpdesk & Operations heb je een dubbele rol. Je draait mee in het helpdesk-team voor meerdere centra (Regio Gent). Dit betekent dat je enkele dagen per week instaat voor de eerstelijns ICT ondersteuning op locatie. Wanneer je geen helpdesk-permanentie doet, word je ingezet in een multidisciplinair team dat zich bezighoudt met de continue verbetering van de ICT infrastructuur en systemen.

Je maakt deel uit van het team Operaties & Helpdesk van de dienst ICT van de hoofdzetel Je werkt voor de gebruikers in een of meerdere opvangcentra van Fedasil.

 

Inhoud

 

Je installeert ICT systemen, je controleert of de installatie correct is,

Je monitort de goede werking van systemen en voert het nodige onderhoud uit.

Je biedt steun aan de gebruikers van het ICT-materieel om hen in staat te stellen hun taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Je biedt autonoom een oplossing voor complexe problemen die kunnen voorvallen op het vlak van software, computers, netwerken, servers.

Je helpt en/of vormt het personeel voor het gebruik van de computers of de software.

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Je bent onmiddellijk beschikbaar

 

Diploma en ervaring

Je bent houder van een bachelor/graduaatsdiploma richting informatica, netwerken, multimedia en/of telecommunicatie;

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring achter de rug als operationeel medewerker ICT.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een goede kennis van en ervaring met;

- Windows-besturingssystemen en Microsoft toepassingen (Office)

- IP-netwerken (LAN, WLAN ...) VPN, mobiele telefonie (Android, Blackberry, GSM)

- je beschikt over een rijbewijs B en bent bereid om je eigen wagen te gebruiken voor uw verplaatsingen tussen de centra van de regio (Deze verplaatsingen worden vergoed.).

- je werkt in een tweetalige omgeving .Je hebt een praktische kennis van het Frans

 

Troeven

Je hebt een basiskennis over Telefooncentrales.

Je hebt basiskennis van het Linux besturingssysteem

Kennis van het Engels is een troef.

Je bent creatief en werkt zorgvuldig en georganiseerd;

Je bent in staat om prioriteiten vast te leggen en de tijd te bepalen die nodig is om belangrijke taken uit te voeren.

Je legt makkelijk contact en bent leergierig.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren:Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur (6 maanden) met mogelijkheid tot verlenging. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Gent

Rigakaai 41

9000 Gent

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau Bi1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.457 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 17/11/2019 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-       een motivatiebrief

-       een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-       een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden vanaf half november 2019.Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Heleen Gijs, heleen.gijs@fedasil.be (selectieverantwoordelijke)

 

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Je wordt aangeworven op het niveau Bi1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.457
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 9156-022 B
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
OC Gent
Rigakaai 41
9000  Gent