Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel brengt vrijwilligers en organisaties samen, ondersteunt ze in hun werking en gaat in op hun vragen en noden. Iedereen in het Brusselse vrijwilligerswerk kan terecht bij ons, ook als je vrijwilligerswerk zoekt!

Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel

Lakensestraat 76 bus 6
1000 Brussel
Telefoon: 02 218 55 16
Fax: 02 218 55 16
Contacteer Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel