HI zoekt vrijwillige Kinesitherapeuten & psychomotorische therapeuten

Handicap International (HI) is een internationale hulporganisatie die onafhankelijk en onpartijdig tussenkomt in situaties van armoede en uitsluiting, bij conflicten en natuurrampen. Onze organisatie getuigt en onderneemt actie voor personen met een handicap en kwetsbare bevolkingsgroepen. Het is onze missie om aan hun basisbehoeften tegemoet te komen, hun leefomstandigheden te verbeteren en het respect voor hun waardigheid en hun fundamentele rechten te promoten.

HI, aanwezig in meer dan 60 landen, zet acties op ten dienste van kwetsbare bevolkingsgroepen, vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen, gewonden en burgers die blootgesteld worden aan de gevaren van wapens en explosieve toestellen.

CONTEXT:

Het programma Migrants Europe werd opgestart in Duitsland in 2013 om de levensomstandigheden van vluchtelingen met een handicap te verbeteren. HI wil ondersteuning bieden aan migranten in België. Wij zoeken gekwalificeerde fysiotherapeuten die gemotiveerd zijn om aanvullende zorgverlening te geven, dit in samenwerking met de teams van AZG.

DOELSTELLINGEN:

Je handelt in een omgeving die geleid wordt door een derde organisatie voor migranten in nauwe samenwerking met gezondheidswerkers in het centrum.

Je bent ruimdenkend: je zal personen begeleiden die van geslacht, leeftijd, origine en godsdienst kunnen verschillen. Je bent polyvalent en past je aan in functie van de behoeften van de patiënten (vooral skeletspierpijn door opgelopen trauma's) die in het centrum opgevangen worden. Je werkt in een omgeving die psychologische hulp verleent, jouw tussenkomst is hierbij complementair.

Je brengt verslag uit bij Handicap International en bij de medische teams van AZG.

Verantwoordelijkheid 1: Revalidatie van de migranten

- opmaken van rapporten van de personen doorverwezen door jouw collega's, om hun functionele beperkingen en hun prioritaire noden te bepalen op gebied van revalidatie

- implementatie van revalidatiezorg in samenwerking met andere leden van het team

- opvolgen van personen die opgenomen zijn om hun autonomie en hun welzijn te verbeteren

Verantwoordelijkheid 2: Planning, interne coördinatie, communicatie

- coördineren en uitwisselen van informatie met het zorgteam om de behandeling van de personen die opgevangen worden te optimaliseren

- de genomen acties schriftelijk documenteren

- deelnemen aan multidisciplinaire vergaderingen

Verantwoordelijkheid 3: Netwerk

- een netwerk van revalidatie-experts helpen uitwerken om de opvolging van de personen die steun krijgen te verzekeren

VEREIST PROFIEL:

Je bent gediplomeerd met professionele ervaring en je hebt een vergunning om je beroep in België uit te voeren. Je bent strikt en je werkt in goede verstandhouding samen met de andere zorgverleners.

Je bent gemotiveerd en flexibel, je bent bereid tot ploegwisselingen, je bent punctueel, je houdt van menselijk contact en werken in team.

VEREISTE TAALKENNIS: Frans, de inzet van een tolk is mogelijk. Kennis van elke andere taal wordt op prijs gesteld: Engels, Arabisch, Dari, Pasjtoe...

VOORWAARDEN:

BIJZONDERHEDEN: Halve dag of uren, te bespreken in samenwerking met het psychologisch zorgcentrum

VOORWAARDEN: Vrijwilligerscontract, verzekering, aangepaste briefing, opleiding/ sensibilisering rond werkomstandigheden.

Duur van de opdracht: tewerkstelling op een vast tijdstip in de week, einddatum vooraf te bepalen Datum afsluiting van de kandidaturen: Doorlopend

 

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij l.bourbe@hi.org
    met referentie vrijwillige Kinesitherapeuten & psychomotorische therapeuten
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Brussel
Gewijde-boomstraat 44
1050  Brussel