Hoofd technische ploeg Sociaal Verhuurkantoor Waasland

Wat de job inhoudt

Als hoofd van de technische dienst, geef je dagelijkse leiding aan de technische ploegen van het Sociaal Verhuurkantoor. Je maakt wekelijkse planningen op en zorgt voor een vlotte afhandeling van de ingeplande werken. Het tijdig bestellen van benodigde materialen en de opmaak van inventarissen behoren eveneens tot je takenpakket.

Als eerste aanspreekpunt voor het team patrimonium en de eigenaar-verhuurders, kan je een inschatting maken van uit te voeren herstellings- en onderhoudswerken en maak je passende offertes op.

Wie we zoeken

Op dinsdag 24 december 2019 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

-        Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)

-        je bent van onberispelijk gedrag

-        je geniet de burgerlijke en politieke rechten

-        je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).

-        je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig

-        je slaagt voor de selectieproeven

Bijkomende aanwervingvoorwaarden waaraan je bij indiensttreding moet voldoen:

-       Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt

 1.        een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 2.       praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 6 maanden. Na deze 6 maanden is het mogelijk dat je een contract van onbepaalde duur wordt aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

-        aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     

-        aangepaste vorming en een functionele loopbaan

-        boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

-        interessante verlofregeling

-        relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor      maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.

-        minimum maandloon:

 •    met 0 jaar anciënniteit: 1.978,57 bruto

 •    met 12 jaar anciënniteit: 2.457,93: EUR brutor

 •    loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/ deeltijds statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse?

Schrijf je in tot en met dinsdag 24 december 2019 op www.sint-niklaas.be of mail naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief aan SOVEKA, t.a.v. de heer Johan Van Havermaet, voorzitter SVK, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,
E  vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 31 26. 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacatures@sint-niklaas.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Sociaal Verhuurkantoor Waasland
Abingdonstraat 99
9100  Sint-Niklaas