Hoofd van het secretariaatspersoneel

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De raad draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie over Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hij volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en levert reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven. Het secretariaat wordt geleid door het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Meer informatie over de functie en manier van solliciteren kan u terugvinden via www.werkenvoorvlaanderen.be.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij managementjobs@vlaanderen.be
    met referentie 28354
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Arenbergstraat 9
1000  Brussel