Hoofdboekhouder - Zorg Leuven

Als hoofdboekhouder stuur je een team van boekhouders en administratieve medewerkers aan en zorg je mee voor een goede start van nieuwe medewerkers.  Je geeft je medewerkers feedback en zorgt dat je team goed op elkaar kan inspelen om de doelstellingen van de dienst te behalen.
Je bent eindverantwoordelijke voor de boekhoudkundige opdrachten, interne controles van procedures (overheidsopdrachten) en bestelbons.

Voor moeilijkere boekingen, twijfel bij bestelbons en juridische dossiers rond debiteurenbeheer doen je medewerkers beroep op jouw expertise.  Je bent sterk in het behalen van deadlines rond kwartaalrapportering, jaarrekening, uitgaande facturatie enz.

Je werkt nauw samen met de cel budgetten en andere diensten en meerjarenplanning en de centrale aankoopdienst, je bouwt preventief controles in procedures in en neemt een ondersteunende en oplossingsgerichte houding aan naar andere diensten.  Zo hou je een oogje in het zeil dat de financiĆ«le belangen van onze bewoners gerespecteerd worden, heb je zicht op de uitgaande facturen van de diensten of help je bij de rapportering bij subsidievragen of nieuwe projecten.

Bekijk de functiekaart voor een uitgebreide omschrijving van de functie: zie onze webpagina www.zorgleuven.be/vacatures

Kom je graag even kennis maken met een collega?  Ontmoet ons op 23 april vanaf 16u-18u in WZC Edouard Remy, A. Vesaliusstr. 10 te Leuven (vrije toegang)

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: minimum 2782,03 bruto per maand voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Zorg Leuven
A. Vesaliusstraat 47
3000  Leuven