HR CONSULENT ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL

Het team personeelsbeleid ZAP/OP3 zoekt een voltijdse HR consulent voor de ondersteuning van de HR-processen voor de professoren aan de KU Leuven. Vanuit een grondige expertise over de interne en externe regelgeving en opgebouwde expertise en ervaring in het academisch personeelsbeleid, biedt het team ondersteuning bij de aanwervings-, evaluatie- en bevorderingsprocessen en ontwikkelt zij een breed HR beleid (opleiding, ontwikkeling, leiderschap, verloning, welzijn) voor deze groep. Het team bestaat momenteel uit 3 ZAP-consulenten die zorgen voor de administratie en de opvolging van de HR processen en de agendering bij de specifieke beleidsorganen (elk verantwoordelijk voor een wetenschapsgroep), 3 beleidsconsulenten ZAP en 3 HR medewerkers.
Functie
 • Je bouwt een duurzame klantenrelatie op met de wetenschapsgroep waarvoor je verantwoordelijk bent. Voor deze groep ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor de administratieve en organisatorische begeleiding van de procedures van rekrutering, aanstelling, benoeming, bevordering, evaluatie en uitstroom.
 • Je zorgt voor informatieverstrekking aan beleidsverantwoordelijken. 
 • Je brengt in afstemming met de klanten en in overleg met de adviseurs en dossierbeheerders de dossiers administratief tot een goed einde.
 • Je behandelt complexe dossiers, je werkt flexibel mee aan oplossingen en je treedt bemiddelend op tussen verschillende stakeholders wanneer nodig.
 • Samen met de business partner en de consulenten geef je mee vorm aan de HR-agenda en HR-projecten van je wetenschapsgroep.
 • In overleg met de beleidsverantwoordelijken zorg je voor de organisatie en voorbereiding van de vergaderingen en commissies waar alle belangrijke aanwervings- en loopbaanbeslissingen worden genomen. Je zorgt voor een efficiënt verloop en een nauwgezette opvolging.
 • Je zoekt actief naar optimalisaties voor een meer klantvriendelijke en beleidsmatig correcte aansturing en opvolging van de verschillende administratieve beslissingsflows.
 • Je ontwikkelt op termijn een beleidsmatige visie vanuit een grondige kennis over statuten en reglementering.
 • Samen met je collega’s van het ZAP-team en de bredere businessondersteuning, werk je mee aan een universiteitsbreed beleid en zorg je voor inhoudelijke inbreng in ruimere HR-projecten

 

Profiel
 • je bent minstens in het bezit van een bachelorsdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • je bent vertrouwd met of hebt belangstelling voor de academische wereld
 • je hebt affiniteit met HR-processen
 • je hebt ervaring met courante computertoepassingen die planning, overzicht en opvolging van dossiers mogelijk maken. Kennis van SAP is een pluspunt
 • je bent organisatorisch sterk en kan systematisch overzicht bewaren in een complexe en steeds veranderende omgeving
 • je kan op een professionele wijze omgaan met een veelheid aan complexe en confidentiële gegevens
 • je bent oplossingsgericht, gedreven en stressbestendig
 • je werkt nauwgezet en hebt aandacht voor het efficiënt verloop van de processen
 • je hebt sterke sociale vaardigheden en een goede dosis diplomatie
 • je werkt klantgedreven en pro-actief
 • je bent een teamspeler
 • je drukt je vlot en professioneel uit in het Nederlands en het Engels (zowel schriftelijk als mondeling)
Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur aan. Je werkt in een klein team en in een aangename omgeving in het centrum van Leuven. Aan deze functie is een salaris in graad 5 of graad 6 gekoppeld, afhankelijk van je persoonlijke competenties en ervaring. Graad 7 is uitzonderlijk weggelegd voor kandidaten die reeds van bij de start, omwille van doorgedreven kennis en ervaring, extra verantwoordelijkheden kunnen opnemen.

 

 

Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Mieke Coenen, tel.: +32 16 32 30 98.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 13/11/2019 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: graad 5 of 6, uitzonderlijk 7, meer info op www.kuleuvencareers.be
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij rekrutering@kuleuven.be
  met referentie ATP-2019-525
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
KU Leuven
Parijsstraat 72B
3000  Leuven