HR-deskundige voor opvangcentrum Deurne

Functie

Doel

 

Je beheert de individuele personeelsdossiers op een efficiënte en betrouwbare manier volgens de geldende richtlijnen en procedures zodat de medewerkers tijdig en correct worden bediend.

Context

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Deurne is een federaal opvangcentrum in opstart, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 120 plaatsen voor families. Het centrum heeft een aantal plaatsen voor minder mobiele personen.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…

Als HR deskundige werk je binnen de administratieve dienst.

 

 

Inhoud

Je berekent de lonen en vergoedingen, de verlofdagen en ziektedagen.

Je beheert de uurregistraties (prikklok).

Je volgt de medische onderzoeken op en beheert dossiers van arbeidsongevallen.

Je beantwoordt vragen en behandelt klachten van medewerkers en geeft advies.

Je geeft de juiste informatie aan betrokkenen over procedures en dossierwijzigingen.

Je staat in voor telefonische en schriftelijke correspondentie.

Je werkt met databases en staat in voor archivering.

Je volgt de selectieprocedures op, stelt rekruteringsdossiers en ontslagdossiers samen en zorgt voor de opvolging.

Je behandelt vormingsaanvragen en volgt de deelname aan de al dan niet verplichte opleidingen op.

Je voert allerhande administratieve taken uit.

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Je bent onmiddellijk beschikbaar

 

Diploma en ervaring

Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma, bij voorkeur in Human Resources management.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in het opvolgen van personeelsdossiers.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt kennis van sociale wetgeving

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

Je hebt voeling met/interesse in het werken voor een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Troeven

je hebt kennis van het programma’s voor personeelsbeheer (Easypay).

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren:Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

               

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur

 

Plaats van tewerkstelling

Deurne

Ergo-De Waellaan 32

2100 Deurne

Voor de opleiding kan gevraagd worden om je tijdelijk te verplaatsen naar het opvangcentrum van Kapellen.

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor je van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.390 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren)

Standaard uurrooster: 7u30 tot 9u starten en van 16u tot 18u stoppen

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 25/04/2019 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-       een motivatiebrief

-       een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-       een kopie van het vereiste diploma.

 

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Om de uitnodiging voor het selectiegesprek niet te missen, raden wij je aan om ook jouw spam-berichten te controleren.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden op 02/05/2019 in de voormiddag. Op dit gesprek moet je een uittreksel uit het strafregister, type 1 kunnen voorleggen.

 

Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Yen Van Damme (selectieverantwoordelijke) 03/660.19.69.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 9054_011
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Fedasil opvangcentrum Deurne
Ergo-de Waellaan 32
2100  Deurne